FANDOM


 
Gametitle-FOT
Gametitle-FOT
Mini-FOT LogoThe following is based on Fallout Tactics and some details might contradict canon.

Strange papers are a miscellaneous item in Fallout Tactics.

TextEdit

Transcript

TeGetMueDbceer Allswa

mue hr?teei h e om

hr ntercro ih hr,ecec

.Hsnm sMIo n Ihuhh s

vr ueImari ecno tys

ene optsm rp onAs I

aemk uen odi etotfr

hm-priual ag icso ael

mntiaiigti sE,Dme n v

nas a i abi ahrbify-

TnLt e i! aolmntsr h

c smr orig h os nte

kthn rta oynesrasrn

eta esntsen mgnr rt

es e-Rbn a ecthhmai

eadfte I pfrtenx iet

n es.. aehMMMmmmmCi

kn aolams tpe nhmls

ek. Aoescthhmadke i

sapt Fiigta ol s i

safin oke yptrtcma

y-Dm rev h os In.H

othr a-Prih iet ermc

sht. de’ aeornx aea

othm acl h FMue.-Grt


S htswasbe tne’ pte

loadnttrigtefno!!O or

e ecn ec h a! aoo a

eam paety-ELtgttel

tl ur *K-Jsnecnawy

e os-redyta ahrta

npyta..Atag hr odm

I hnh’ agt..-AOTTEW

NOOOoow………*pa*utkd

Ig aoipe obnto os r

Padctpl.) NP-SRIG-WOO

OOOOOOH-

hd-Eltk tta h TUi

o hcighmoto onswt

orbsbl a? aosolntta

eSA PON QEK-WOS

? aehab ecudivs nac

t IsaronPrihstosr! N

wta ol ecul-TnIjS oe

tesx cryo aymue ev

h os In,Laealmc In,M

alnl atgteog fyulv

ay..l al al-Priho tsol

e NP-SRIG-SUA H

OH tn mcoaedn> aoDd


yuhv a os xeinedrn

orcidod?-Jne,ta -o

eowudhv okdhasbte f

te’ honamueit omfl

fmuetasaraypie ihohr

mc,stigofacanrato fS

As QEEK n PONs-ETi

sm n iecmet-KrMyew

a ovneSur oeti? dhtl

aealto ovnig tato a

oi! aoD ecudpti akw

eei eog .pugdit h ak

o oeoyscmue Isarant

ayn ensure ite? ecud

b u iktt aeaddfrue-K

ryntesqe oSur ite h

yr on aehmifc h ap

aiywt h Ige-EHsayn

vrse ohprihadtrerta h

aetm?. Utwneigi hr’

oesce dniytig on n-

KrMyeh’ h itebsadmv

N vroessuf-Mxowsi h

os htwssekn mksi h

olt Seslk h orltl hn

sgtigbae o vrtiges.

aoJLTsgthm-Jsn ol

s nte os rtot eppwr

m a.. aehesol oe h o

mwt lu n e hr I itet

a ked hnduetemnrli e

rl-Mxa. Htsntfny.Ta’

utabtsc. Aoe’ utcvrt

ero nPto n ih tu o!

dOOOO!A I aho unn!

Ltm ukhm n rbm osi’

tosr-Kry’ einn osete

sata h tnyMa rjc at

2;) Isaru I itemueha

nabgdrypk sawrigt t

es.-LKnesjs I unorpn

s-Mxm,yug is. aiLtsgt

hm-Jsno I att upm o

‘ebrtm at u? aDeo

yfinsi ihsho a tr b

u I ahrdigtemuev erl

tiguwe ewsyug n ihisls

hnea eeg,tebrigmuer

nit over og eydygas

e h rs lgt n unddw

hl am.cos ahnr,hue

n lotepol h we t. –D

mhhhhh ooool arsSe i

iu itemnrl,mc.Br orhue

dw ona oka o.Te’edn

eos roit!Stnss hyms

esopd eoei’ o ae ts

u rte.[h n ‘ lasaalbe

frapnsbrig aeatm] de

‘ e i! aoRlaeyu ne n

opeetejunyt h aksd

.. aehh o’ ejs e I?

aTa’ o h os o r okn

o. oeaog oeaog Isar

e’ e i! aoldnttikJsnn

esayhI eesn -ECra

nyntrlaigs uha etann.

aiHsayn er h n bu

h os n iaf htmti a

? aYp-Eltikw hudalty

Adgtoto h fiealtl oe

-Prihowo Prihsi ecnal

g oe-ALtgtHMte! aoL

tshv at unn sarno n

one,o vnafl iso.Smbd

ep naigit h o aeads

tigfr opolspns-GrtTe

eintral os. utmd h

hl hn p-TnTEEl O A

MT!-DmLt e oyte? Ao

Ba Ihba! alrcl mrsin?

ral? dlhba Ih ue kaui

rcl) aehfi a Ymue d

sylk:Gtbc ntekthnadc

o esm I e-th-Rbno a

eapecoigmue-EYa fcu

s o isr he admnmst

upr efrifre euin>swi

swl! oil o o’ idldlk

obro tfrtengt-Lreo

edhl. dhtsWYlne h os

elh ol d oevlal

nihsit ynneitn oillf. o

nLtsjs e pabgbre iec

g o vnbte,adm)adhv

oto atmnsadn ele h

inrgt oettemue.-Grt

Imi. aAew ihigtemueo

ahohr-Elasmdteie a o

ba ahohrt loypl. aS

r,btlv laswne ocmeevr

u oet[ ih culyhv h

neo inn]-EAaarh-Kr”’

o mgnn has d ainad

la loswhm(letrte rel)l

djs let aeoial eye

eigamue oyi on-ECth

n Fyucn!! iV EE rppn

nYU offer^e&sHRHR

HRHR!!TeMu!!---

LocationsEdit

Found in a locker next to Murdock, inside Bunker Gamma.

See alsoEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+