Gametitle-FOT.png
Gametitle-FOT.png
Mini-FOT Logo.pngThe following is based on Fallout Tactics and is not canon.

Strange papers are a miscellaneous item in Fallout Tactics.

Text

Transcript.png

TeGetMueDbceer Allswa

mue hr?teei h e om

hr ntercro ih hr,ecec

.Hsnm sMIo n Ihuhh s

vr ueImari ecno tys

ene optsm rp onAs I

aemk uen odi etotfr

hm-priual ag icso ael

mntiaiigti sE,Dme n v

nas a i abi ahrbify-

TnLt e i! aolmntsr h

c smr orig h os nte

kthn rta oynesrasrn

eta esntsen mgnr rt

es e-Rbn a ecthhmai

eadfte I pfrtenx iet

n es.. aehMMMmmmmCi

kn aolams tpe nhmls

ek. Aoescthhmadke i

sapt Fiigta ol s i

safin oke yptrtcma

y-Dm rev h os In.H

othr a-Prih iet ermc

sht. de’ aeornx aea

othm acl h FMue.-Grt


S htswasbe tne’ pte

loadnttrigtefno!!O or

e ecn ec h a! aoo a

eam paety-ELtgttel

tl ur *K-Jsnecnawy

e os-redyta ahrta

npyta..Atag hr odm

I hnh’ agt..-AOTTEW

NOOOoow………*pa*utkd

Ig aoipe obnto os r

Padctpl.) NP-SRIG-WOO

OOOOOOH-

hd-Eltk tta h TUi

o hcighmoto onswt

orbsbl a? aosolntta

eSA PON QEK-WOS

? aehab ecudivs nac

t IsaronPrihstosr! N

wta ol ecul-TnIjS oe

tesx cryo aymue ev

h os In,Laealmc In,M

alnl atgteog fyulv

ay..l al al-Priho tsol

e NP-SRIG-SUA H

OH tn mcoaedn> aoDd


yuhv a os xeinedrn

orcidod?-Jne,ta -o

eowudhv okdhasbte f

te’ honamueit omfl

fmuetasaraypie ihohr

mc,stigofacanrato fS

As QEEK n PONs-ETi

sm n iecmet-KrMyew

a ovneSur oeti? dhtl

aealto ovnig tato a

oi! aoD ecudpti akw

eei eog .pugdit h ak

o oeoyscmue Isarant

ayn ensure ite? ecud

b u iktt aeaddfrue-K

ryntesqe oSur ite h

yr on aehmifc h ap

aiywt h Ige-EHsayn

vrse ohprihadtrerta h

aetm?. Utwneigi hr’

oesce dniytig on n-

KrMyeh’ h itebsadmv

N vroessuf-Mxowsi h

os htwssekn mksi h

olt Seslk h orltl hn

sgtigbae o vrtiges.

aoJLTsgthm-Jsn ol

s nte os rtot eppwr

m a.. aehesol oe h o

mwt lu n e hr I itet

a ked hnduetemnrli e

rl-Mxa. Htsntfny.Ta’

utabtsc. Aoe’ utcvrt

ero nPto n ih tu o!

dOOOO!A I aho unn!

Ltm ukhm n rbm osi’

tosr-Kry’ einn osete

sata h tnyMa rjc at

2;) Isaru I itemueha

nabgdrypk sawrigt t

es.-LKnesjs I unorpn

s-Mxm,yug is. aiLtsgt

hm-Jsno I att upm o

‘ebrtm at u? aDeo

yfinsi ihsho a tr b

u I ahrdigtemuev erl

tiguwe ewsyug n ihisls

hnea eeg,tebrigmuer

nit over og eydygas

e h rs lgt n unddw

hl am.cos ahnr,hue

n lotepol h we t. –D

mhhhhh ooool arsSe i

iu itemnrl,mc.Br orhue

dw ona oka o.Te’edn

eos roit!Stnss hyms

esopd eoei’ o ae ts

u rte.[h n ‘ lasaalbe

frapnsbrig aeatm] de

‘ e i! aoRlaeyu ne n

opeetejunyt h aksd

.. aehh o’ ejs e I?

aTa’ o h os o r okn

o. oeaog oeaog Isar

e’ e i! aoldnttikJsnn

esayhI eesn -ECra

nyntrlaigs uha etann.

aiHsayn er h n bu

h os n iaf htmti a

? aYp-Eltikw hudalty

Adgtoto h fiealtl oe

-Prihowo Prihsi ecnal

g oe-ALtgtHMte! aoL

tshv at unn sarno n

one,o vnafl iso.Smbd

ep naigit h o aeads

tigfr opolspns-GrtTe

eintral os. utmd h

hl hn p-TnTEEl O A

MT!-DmLt e oyte? Ao

Ba Ihba! alrcl mrsin?

ral? dlhba Ih ue kaui

rcl) aehfi a Ymue d

sylk:Gtbc ntekthnadc

o esm I e-th-Rbno a

eapecoigmue-EYa fcu

s o isr he admnmst

upr efrifre euin>swi

swl! oil o o’ idldlk

obro tfrtengt-Lreo

edhl. dhtsWYlne h os

elh ol d oevlal

nihsit ynneitn oillf. o

nLtsjs e pabgbre iec

g o vnbte,adm)adhv

oto atmnsadn ele h

inrgt oettemue.-Grt

Imi. aAew ihigtemueo

ahohr-Elasmdteie a o

ba ahohrt loypl. aS

r,btlv laswne ocmeevr

u oet[ ih culyhv h

neo inn]-EAaarh-Kr”’

o mgnn has d ainad

la loswhm(letrte rel)l

djs let aeoial eye

eigamue oyi on-ECth

n Fyucn!! iV EE rppn

nYU offer^e&sHRHR

HRHR!!TeMu!!---

Locations

Found in a locker next to Murdock, inside Bunker Gamma.

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.