FANDOMWiki Документація

Використання

{{іконка|назва}}

Параметри

requiredIcon required
безіменний1
Назву піктограми.
optionalIcon optional
(за замовчуванням: "x14px")
безіменний2
Потрібний розмір значка. Допускається використання шаблону або зазначення розміру в пікселях (з суфіксом px).

Шаблони:

  • "small": 10px
  • "medium"/"normal": 14px
  • "big": 20px
optionalIcon optional
link
Сторінка, на яку повинен посилатися значок (без обрамлення "[[]]"). Якщо параметр tooltip не задано, також виводиться в якості підказки.
optionalIcon optional
tooltip
Підказка, що з'являється при наведенні курсору на значок. Перекриває текст значка за замовчуванням.

Доступні значки

Назви Значок
ability abilityIcon ability
ac , shieldbronze acIcon shield bronze
acid acidIcon acid
action , ap actionIcon action
ammo , bullet ammoIcon ammo
attack , crosshair attackIcon attack
big gun big gunIcon heavy weapon
bigger gun bigger gunIcon big gun
blade bladeIcon blade
blunt bluntIcon blunt
bonus effect bonus effectIcon bonus effect
broken зламаноIcon Broken
caravan , cards cardsIcon cards
chance , percent chanceIcon chance
check , yes checkIcon check
checkbrown , temp checkbrownIcon check temp
companion companionIcon companion
confidence confidenceIcon confidence
craft craftIcon crafting
crit , crit dmg critIcon crit damage.png
crit effect crit effectIcon crit effect
cross , no crossIcon cross
cut cutIcon cut
damage damageIcon damage
dps dpsIcon dps
dap , dam/AP dapIcon dap
dead deadIcon dead
defense , dr , shieldsilver drIcon silver shield
detect , detection , eye detectIcon eye
dial , dialogue dialogueIcon dialogue
disk дискFOT Icon Holodisk
distance , range distanceIcon range
doctor doctorIcon doctor
dr , shieldsilver drIcon silver shield
dt, shieldgold dtIcon shield gold
мод, mod, моди modIcon plus
enslave enslaveIcon cage
l essentialIcon essential
Назви Значок
effect effectIcon effect
electrical , energy electricalIcon electrical
emp empIcon EMP
experience, xp experienceIcon XP
explosion explosionIcon explosion
fire fireIcon fire
fist fistIcon fist
gas gasIcon gas
grenade grenadeIcon grenade
group groupIcon group
gun, pistol gunIcon gun
healing, healing rate healingIcon healing
health, heart, hp healthIcon heart
image imageIcon image
info infoIcon info
jury juryJuryRigging
laser laserIcon laser
level levelIcon level
mac macIcon mac
macclassic macclassicIcon mac
mag magAssault carbine extended magazines
melee meleeIcon melee
mentioned mentionedIcon mentioned
merchant merchantIcon merchant
mine mineIcon mine
neutral neutralIcon neutral
optional optionalIcon optional
pc pcIcon pc
plasma plasmaIcon plasma
poison poisonIcon poison
ps3 ps3Icon ps3
ps4 ps4Icon ps4
xboxone xboxoneIcon xboxone
radiation radiationIcon radiation
range rangeIcon range
rarity rarityIcon rarity
ratio ratioIcon ratio
blood, кров bloodIcon blood
Назви Значок
repair repairIcon repair
repeat repeatIcon repeat
required requiredIcon required
rifle rifleIcon rifle
semi-required semi-requiredIcon semi-required
sequence sequenceIcon sequence
shotgun shotgunIcon shotgun
sic sicIcon sic
smg smgIcon smg
sound soundIcon sound
spawn spawnIcon spawn
spread spreadIcon spread
unarmed unarmedIcon unarmed
tape плівкаIcon tape
text textIcon text
xbox360 xbox360Icon xbox360
weight weightIcon weight
ww, wild wasteland wwPerk wild wasteland
new, новини, новости newLatest news
st, сил силСИЛ 45х30
pe, спр, всп спрСПР 45х30
E, en, внс, втр, внсВТР 45х30
ch, пр, хар харХАР 45х30
in, інт інтІНТ 45х30
ag, лов ловСПТ 45х30
lk, удч удчУДЧ 45х30
m, male, м, чоловік чоловікIcon Male
f, female, ж, жін жінкаIcon Female
geck geckIcon geck
day, день деньIcon Sun
night, ніч нічIcon Moon
android androidIcon android
apple appleIcon appleios
steam steamIcon Steam
left left
LeftArrow
right right
RightArrow
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.