Fallout Wiki
Advertisement

Abernathy çiftliği, 2287'de Commonwealth'te bir lokasyondur. Çiftlik, iki yolla bir yerleşime dönüşebilir: (1) Bir raider kampından bir lahit almak ve Abernathys'i Minutemen'e katılmaya ikna etmek veya (2) Abernathys'i çiftlikten sürmek.

Düzen

Abernathy çiftliği, Sole Survivor'un Lucy Abernathy'den kapaklar karşılığında hasat edebileceği, bazı tatlılar ve kavunlar yetiştirilen geniş (çoğunlukla ekilmemiş) bir alanı kaplamaktadır. Çiftlik evi, yüksek gerilim kulesi çerçevesinde inşa edilmiş iki katlı bir yapıdır. İç kısımda çalışma lambaları olsa bile kullanılabilir elektrikleri yok.

Sakinleri

  • Blake Abernathy- Ailenin reisi. Blake'in kızı Mary Abernathy, akıncılar tarafından öldürüldü, madalyonu katilleri tarafından çalındı. Blake intikam almak istiyor ve bu nedenle Returning the Favor görevini veriyor. Ayrıca Minutemen davasında sempatik görünüyor. 
  • Connie Abernathy- Blake'in karısı, satıcıdır. Aile kedisine bir zarar gelirse, Connie Sole Survivor'ın peşinden gelir ve onu bir sopayla döver. 
  • Lucy Abernathy- Blake'in hayatta olan kızı. Kavun ticareti için görevler veriyor.
  • Maisie-Ailenin tekir kedisi
  • Clarabell- Abernathys'in brahmini.

İlgili Görevler

  • Returning the Favor
  • Ghoul Problem
  • Lucy Abernathy- Lucy, Sole Survivor'un getirdiği her kavun için ödeme yapacaktır. 

Notlar

Advertisement