FANDOM


Icon disambig
För den allmänna riktlinjen, se The Vault:Riktlinje för artikellayout.
 
Gametitle-Wiki
Gametitle-Wiki
Denna sida innehåller The Vaults riktlinje för artikellayout för karaktärer. Den beskriver standard layout för artiklar om spelarens karaktärer och icke-spelande karaktärer.
Policyintro
 • Riktlinjer beskriver önskad vett och etikett och vanligt uppförande gällande skapande, redigerande och organiserande av artiklar på denna wiki.
 • Alla registrerade medlemmar får fritt redigera denna sida för att förbättra läsbarheten, så länge som det väsentliga i artikeln förblir oförändrat.
 • Om du vill föreslå ändringar av innehåll eller föreslå en ny policy eller riktlinje, var god använd wiki diskussions forumet.
 • Se policys och riktlinjer sidan för en översikt av denna wikis policy och riktlinjer.

Infobox och kategorierRedigera

Några ytterligare tips gällande infoboxar och kategorier:

Artikellayout för karaktärerRedigera

Layouten består av tre tabeller. Den övre och nedre tabellen är standardlayout som kan hittas i varje artikel; de är bara inkluderade här för fullständighetens och är ihopdragna. Den mellersta tabellen innehåller de faktiska detaljerna för karaktärssidor.

 • yesIcon check kolumnen betyder att artikeln borde ha en rubrik med samma namn om du vill ta med en sådan post i uppställningen.
  noIcon cross i "rubrik" kolumnen betyder att denna sak i uppställningen inte bör ha en rubrik.
 • yesIcon check i "nödvändig" kolumen innebär att varje karaktär i artiklar bör omfatta denna post i uppställningen.
  noIcon cross i "nödvändig" kolumnen betyder att inte alla karaktärsartiklar behöver inkludera denna post i uppställningen.
Karaktär-specifik layout
Layout Rubrik Nödvändig Förklaring
Lead section noIcon cross yesIcon check Kort sammanställing som vanligtvis ser ut såhär:

"{{PAGENAME}} är en av invånarna i Megaton år 2277."

I allmänhet bör det innehålla:

 • Namnet på karaktären (och alternativa namn) i fetstil.
 • Kort beskrivning av karaktären (invånare i staden XY, medlem i organisation YZ etc)
 • Vilken tid karaktären levde/påträffas i Fallout spelen, (t.ex. startdatum för karaktärens respektive spel). För karaktärer i FO1 skulle detta vara 2161, för FO2 2241 och för FO3 2277. Se tidslinjen för starttiden för andra spel.
Bakgrund yesIcon check yesIcon check Bakgrundsberättelse/historia för karaktären; "vem den här karaktären är".
Relationer yesIcon check noIcon cross Relationer till andra karaktärer (familj, vänner, partner, fiender etc).
Dagligt schema yesIcon check noIcon cross Karaktärens dagliga schema, d.v.s. vad han/hon/den/det brukar göra under dagen. Denna sektion behövs endast om NPCn vandrar runt hela dagen.
Interaktioner med spelarens karaktär yesIcon check noIcon cross Interaktioner mellan denna NPC och spelaren. Detta inkluderar interaktioner som en del av uppdrag och effekter av spelares åtgärder på karaktären eller spelarens effekter på karaktären. Använd standardiserade interaktionstabeller (som t.ex. {{Interactions FO3}}) om möjligt).
Inventory
(Varianter)
yesIcon check yesIcon check Saker som karaktären äger. Vänligen använd {{Inventory}}. För artiklar som listar flera (vanligtvis icke-unika) karaktärer på en sida, bör denna sektion kallas "Varianter" och innehålla en tabell över karaktärerna med sina viktigaste statistiker och teknisk data.
Anteckningar yesIcon check noIcon cross Anteckningar om intressanta saker om karaktären som inte passar i de andra kategorierna. Försök hålla denna sektion till ett minimum.
Kända citat yesIcon check noIcon cross Ett urval av framstående citat av karaktären. Allmänna citat som alla NPCs säger (som t.ex. de som används i strider osv) bör inte skrivas här.
Framträdanden yesIcon check yesIcon check Vilka spel/add-ons denna karaktär vistas i.

Se ocksåRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.