FANDOM


 
Gametitle-Wiki
Gametitle-Wiki
Denna sida innehåller The Vaults the Vault:Riktlinje för artikellayout. Den beskriver innehållsorganisation inom artiklar, t.ex. hur artiklar bör vara strukturerade samt hur vanligt innehåll och sektioner ska namnges och ordnas.
Policyintro
  • Riktlinjer beskriver önskad vett och etikett och vanligt uppförande gällande skapande, redigerande och organiserande av artiklar på denna wiki.
  • Alla registrerade medlemmar får fritt redigera denna sida för att förbättra läsbarheten, så länge som det väsentliga i artikeln förblir oförändrat.
  • Om du vill föreslå ändringar av innehåll eller föreslå en ny policy eller riktlinje, var god använd wiki diskussions forumet.
  • Se policys och riktlinjer sidan för en översikt av denna wikis policy och riktlinjer.

Struktur

En av de viktigaste delarna av redigering på en wiki är hur man strukturerar en artikel. Strukturen dikterar vilken information läsaren läser och när han eller hon läser om det. Det kan påverkar vad människor bidrar, där de sätter informationen och hur den är skriven. Bra struktur är troligt att producera högkvalitetsartiklar.

Organisera avsnitt i en artikel i en hierarkisk struktur som du skulle med en disposition. Försök att använda en ytlig struktur snarare än en djup. Att ha för många fasta sektioner brukar vanligtvis leda till en förvirrande eller oläslig artikel.

Ordning och namngivning av avsnitt

Följande tabell är en kort översikt The Vaults standard artikellayout. Dess syfte är att ge en snabb referens för ordning och namngivning av standardlayout objekt. Detta betyder dock inte att varje artikel måste ha dessa layout.

  • yesIcon check i "rubrik" kolumnen betyder att artikeln borde ha en rubrik med samma namn om du vill ta med en sådan sak i uppställningen.
    noIcon cross i "rubrik" kolumnen betyder att denna sak i uppställningen inte bör ha en rubrik.
Standard layout
Layout Rubrik Förklaring

<section begin="topsections" />

Sidoförvaltnings boxar noIcon cross Sidoförvaltningsmallar används om du märker att något är i olag med en viss artikel eller sektion och vill få den att uppmärksammas av andra redaktörer eller administratörer. Om problemet berör hela artikeln, bör dessa boxar placeras högst upp i artikeln; om endast en sektion/ett avsnitt av en artikel har påverkats, bör de placeras strax nedanför rubriken för respektive sektion/avsnitt. Det enda undantaget är stub-mallar; se Stub-mallar nedan.

För en lista av sidoförvaltningsboxar, vänligen se vår mallöversikt eller gå direkt till Category:Sidoförvaltningsmallar.
Projekttaggar‘ noIcon cross Projekt är gemensamma arbeten av redaktörer som tillsammans förbättrar en rad artiklar som täcker ett visst område av intresse. Några av dessa projekt har taggar eller boxar som är placerade på de sidor som projektet påverkar; dessa ska placeras under sidoförvaltningsboxarna.
"För" mall noIcon cross {{for}} används för att göra en läsare medveten om andra artiklar han eller hon kan ha varit ute efter när du anger titeln på den aktuella sidan.
Infobox noIcon cross Syftet med infoboxes är att sammanfattar uppgifter om artikeln. Infoboxes bör visas i övre högre hörnet av en artikel. För en lista av infoboxmallar, vänligen se vår mallöversikt eller gå direkt till Category:Infoboxmallar.
"Spel" mall noIcon cross {{Games}} bör placeras strax under infoboxen (om det finns någon). Den producerar små ikoner i det övre högra hörnet i en artikel som gör det möjligt för läsaren att se en "överblick" om vilka spel eller källor artikeln rör sig om eller är baserad på. Mallen bör användas i varje artikel, nästan inga undantag finns.

<section end="topsections" />

Ledningssektion noIcon cross Artiklar bör i allmänhet börja med en s.k. ledningssektion, som beskriver artikeln i några meningar. Dess syfte är att ge en kort definition eller översikt av artikel själv; efter att man har läst den bör läsaren veta vad artikeln handlar om.

Om möjligt bör artikelns titel vara ämnet i den första meningen, alternativa titlar bör nämnas i ledsektionen också.
Innehållsförteckning (TOC) noIcon cross Innehållsförteckningen (TOC) kommer automatiskt att synas i en artikel som har minst fyra (4) underrubriker, precis ovanför den första rubriken. Detta beteende kan ändras genom att använda __TOC__ eller __NOTOC__. __TOC__ tvingar en innehållsförteckning att synas, var den än är placerad i artikeln och oavsett hur många rubriker artikeln har. __NOTOC__ medför att inga innehållsförteckningar någonsin visas i artikeln.
Artikelinnehåll
För information om att skriva artikeln själv, se vår allmänna riktlinje för redigering.

<section begin="bottomsections" />

Bakom kulisserna yesIcon check "Bakom kulisserna" är platsen för information om spelutveckling och kulturella referenser. Se The Vault:Innehålls policy#Bakom kulisserna för ytterligare information.
Buggar yesIcon check "Buggar", eller fel i spel, som rör artiklars ämnen bör vara här. Se The Vault:Inhålls policy#Buggar för ytterligare information.
Galleri yesIcon check Om en artikel innehåller en hel del bilder är det oftast bättre att placera dem i ett eget galleriavsnitt än att ha dem spridda runt i artikeln. Se Help:Gallery om hur du använder gallerier och kolla gärna vår bild policy.
Videos yesIcon check Om en artikel innehåller inbäddade videor ska de placeras här. Se vår video policy för vilken typ av videoklipp som ska tas i artiklar.
Se också yesIcon check Syftet med detta avsnitt är att lista länkar till närliggande ämnen på denna wiki som kanske inte har varit kopplat inom artikelns innehåll.
Externa länkar yesIcon check Länkar till externa (t.ex. till andra wikis) sidor som inte är hänvisningar, bör sättas precis ovanför "Referenser".
Referenser yesIcon check Om referenser har använts i en artikel, bör {{references}} placeras här.
Stub-mallar noIcon cross Stub-mallar markerar en artikel som är för kort för att ge mer än rudimentär information om ett ämne. Alla stub-mallar kan hittas i Kategori:Stub-mallar, endast de mest specifika bör användas.
Navboxes noIcon cross Navboxes är navigeringshjälpmedel som ger enkel tillgång till andra artiklar i en grupp där den aktuella artikeln hör till. De bör placeras i slutet av artikeln, strax ovanför kategorierna. Den mest artikel-specifika navboxen bör vara de hösta, och de minst specifika bör vara de lägsta.

En lista av navboxes kan hittas i Kategori:Navboxmallar. Nya navboxes kan konstrueras med {{Navbox}}.
Kategorier och internwiki-länkar noIcon cross Kategorier och interwiki-länkar bör läggas till i slutet av en artikel. En fullständig lista med kategorier hittar du på Special:Kategorier. För mera information, vänligen se vår riktlinjer för kategorisering.

<section end="bottomsections" />

Kategorisering

Layouts för särskilda typer av innehåll

Det finns mer detaljerade layouter för vissa typer av artiklar. Dessa är:

Ordningen och namngivningen för standardsektioner som beskrivs här gäller för dessa layouter också. De innehåller bara mer detaljerade instruktioner för artikelns innehåll.

Ordning av sektioner/avsnitt i multi-spel artiklar

I artiklar som har flera Fallout spel som ämne, bör de sektioner alltid sorteras efter källor.

Som exempel, en artikel beskriver de olika drogerna som är kända för att existera i Fallout universumet. Artikeln har sektioner för Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics och Fallout 3. I detta fall skulle Fallout sektioner komma förs, sedan Fallout 2, sedan Fallout 3 och Fallout Tactics till sist.

Se också