FANDOM


 
Gametitle-Wiki
Gametitle-Wiki

The Vaults policies och riktlinjer syftar till att ge en begriplig ram av vad man "gör" och "inte gör" och de bästa övningarna för nya redaktörer på denna wiki.

Policies är allmänna regler för wikins administration och dess innehåll. Dess mål är att införa grundläggande kriterier för allt innehåll och regler för administrativa verktyg.

Riktlinjer beskriver önskade etiketter och vanlig övning i att skapa, redigera och organisera artiklarna på denna wiki. Dess mål är att göra wikin lättare att använda för både redaktörer och läsare och att göra artiklars text mer lättläst.

Lägga till eller ändra policy och riktlinjer

Varje redaktör är tillåten att redigera policies och riktlinjer för att förbättra tydligheten och läsbarheten. Dock bör ändringarna i själva innehållet eller en mening göras med en administratörs vetande.

För detta ändamål, att föreslå nya regler och riktlinjer eller ändra befintliga sådana, skapa en tråd i "wiki diskussion" forumet. När diskussionen har lett till ett slutgiltigt svar, ha en röstning. Röstningen behöver pågå i minst en vecka och ha minst 10 registrerade redaktörer som skall delta i röstningen, för att den ska gälla; en enkel majoritet behövs för röstningen att passera. Administratörer kan veto en policy; detta skall endast ske sparsamt och av goda skäl.

Bortsett från den normala proceduren, kan administratörer "påbjuda" policies eller riktlinjer. Detta bör endast ske med enlighet mellan administratörer och ifall wikins community inte kan nås och en policy eller riktlinje behövs.

Lista av policies och riktlinjer

Policy/riktlinje Vad det gäller
Administration policy Administratörens åtgärder i allmänhet; blockering, radering och skrivskydd av sidor.
Riktlinje för artikellayout Vad du ska skriva om i artiklar
Under-riktlinjer: Layout för karaktärsartiklar, Layout för sakartiklar, Layout för platsartiklar, Layout för uppdragsartiklar
Riktlinje gör innehållsorganisation Hur innehåll är organiserat; vad som gör ett ämne kvalificerat för en egen artikel, hur man anger namn för artiklar, hur man kategoriserar artiklar, när och hur man disambiguerar.
Innehålls policy Vilket innehåll som får läggas till på wikin; vilka regler som gäller innehållet.
Riktlinje för redigering Hur man skriver och formaterar innehåll korrekt.
Bild och video policy Vilka bilder och videofilmer som får laddas upp och läggas till, samt de kvalitetskriterier de uppfyller.
Riktlinje för användares beteende Hur redaktörer bör bete sig.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.