FANDOM


 
Gametitle-Wiki
Gametitle-Wiki
Denna sida innehåller The Vaults the Vault:Administratör policy. Den beskriver regler för blockering av användare, radering av sidor samt skydd andra regler för wikins administratörer.
Policyintro
 • Policys framställer allmänna regler för wikins administratörer och dess innehåll.
 • Alla registrerade medlemmar får fritt redigera denna sida för att förbättra läsbarheten, så länge som det väsentliga i artikeln förblir oförändrat.
 • Om du vill föreslå ändringar av innehåll eller föreslå en ny policy eller riktlinje, var god använd wiki diskussions forumet.
 • Se policys och riktlinjer sidan för en översikt av denna wikis policy och riktlinjer.

Blockering

Anledningar

Redaktörer vars bidrag är klart störande på en sida/artikel, eller som inte beter sig korrekt mot andra medlemmar kan blockeras. Möjliga orsaker att blockera en användare (men är inte begränsade till just dem):

 • Vandalism
 • Personliga angrepp eller hot mot andra redaktörer
 • Brutit sidans policies
 • Spamma länkar till externa webbplatser
 • Missbrukat flera konton
 • Skapat ett konto med ett oacceptabelt användarnamn

Varaktighet

Vanligtvis är blockeringens varaktighet följande:

 • Tre dager för första brottet
 • En vecka för andra brottet
 • En månad för tredje brottet
 • Eventuella ytterligare brott kan leda till ett permanent förbut (endast för registrerade användare).

Detta är bara riktlinjer som kan användas i vanliga fall. Blockeringar och deras varaktighet bestäms i allmänhet av The Vaults administratörer.

Radering

 • Sidor som inte uppfyller innehållskriterierna bör raderas.
 • Användarsidor kan tas bort, om användaren vill det.

Skrivskydd av sidor

Anledning

De flesta sidor bör förbli oskyddade och tillåtna att redigeras av både anonyma och registrerade användare. Observera att grundsidor, mallar och nödvändig information förblir skrivskyddade för normala användare. Skydd ges normalt för:

 • Kritiska delar av sidan. Detta omfattar t.ex. huvudsidan, mallar och annat som behöver vara orört för sidan att fungera korrekt.
 • Artiklar som ofta utsätts för vandalisering eller sabotage.
 • Sidor som är "slagfält" för ett redigeringskrig. Om en eller flera redaktörer upprepade gånger gör en annans ändringar ogjorda, kan en administratör skydda sidan för att uppmuntra dem att lösa tvisten på ett annat sätt (t.ex. genom diskussionssidor eller liknande).

Användarsidor kan skyddas på begäran av respektive användare.

Varaktighet

Generellt bör sidor endast vara skyddade så länge det behövs. Speciellt artiklar bör endast vara skyddade under en relativt kort tidsperiod.

Regler för administratörer

 • Om en administratör är inblandad i ett redigeringkrig, bör han eller hon inte använda admin-förmåner eller status för att lösa det. Fråga en annan användare eller administratör att förmedla.
 • Administratörer får ångra en annan administratörs åtgärder. Det är dock förväntat att den som återgår en åtgärd, förklarar orsaken till detta. Dessutom, om administratören vars ändringar blev ogjorda inte håller med om det, bör han eller hon kontakta personen, som gjorde ändringen, och diskutera saken istället för att hålla på att göra varandras ändringar ogjorda. Om personen som gjorde ändringen inte svarar, bör en tredje administratör vara ombedd att förmedla.

Se också

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.