Icon template doc.svg
Denna sida innehåller användningsinformation för Mall:Wikiportal:Main/Did you know.

Mall för "Visste du...?" sektionen på huvudsidan.

Hur det fungerar

Meningarna visas randomiserat. För varje <choose></choose> block, blir den meningen utvald och visas. I teorin händer detta varje gång den sidan öppnas; men eftersom wikin använder sig av cache (för att förbättra servens prestanda), kommer listan endast att randomisera nya meningar när cachen uppdateras.

Lägga till nya möjligheter

Fler alternativ kan läggas till genom att infoga en ny rad inneslutna i <option></option> till en av <choose></choose> blocken.

Sprid gärna varje alternativ jämnt mellan <choose></choose> blocken.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.