... att psykoaktiva droger släpptes ut i Vault 106 luft reningssystem 10 dagar efter att dörren förseglades?

... att Stealth Boys genererar ett modulerande fält som överför det reflekterade ljuset från den ena sidan av ett objekt till andra?

... att du behöver skriva på ett särskilt ansvar för att titta på T-51b Power Armor presentationen i Museum of Technology?

... att före kriget så reformerade USA 50 stater till 13 samvälden?

... att du behövde ett speciellt BADTFL tillstånd för att äga eget Combat Armor om du var en civil?

... att Commonwealth är i Massachussetts?
Template documentation (for the template shown above, sometimes hidden or invisible)

Mall för "Visste du...?" sektionen på huvudsidan.

Hur det fungerar

Meningarna visas randomiserat. För varje <choose></choose> block, blir den meningen utvald och visas. I teorin händer detta varje gång den sidan öppnas; men eftersom wikin använder sig av cache (för att förbättra servens prestanda), kommer listan endast att randomisera nya meningar när cachen uppdateras.

Lägga till nya möjligheter

Fler alternativ kan läggas till genom att infoga en ny rad inneslutna i <option></option> till en av <choose></choose> blocken.

Sprid gärna varje alternativ jämnt mellan <choose></choose> blocken.

Dokumentationen är hämtad från Mall:Wikiportal:Main/Did you know/doc.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.