{{{1}}}
{{{{{2}}}}}
Template documentation (for the template shown above, sometimes hidden or invisible)

Mall för sektionerna av portalerna.

Användning

{{Wikiportal/Section|Namn av sektion|Namn på mall med innehåll}}

Parametrar

requiredrequired
<unnamed 1>
Rubriken till sektionen.
requiredrequired
<unnamed 2>
Namnet på den mall som innehåller sektionen (utan "Mall:").
optionaloptional
(default: "no")
headerlinks
Anger länkar för att visa till höger om rubriken. Flera alternativ kan anges om de är åtskilda med kommatecken (,).

Tillgängliga alternativ:

  • edit: Visar en länk för att redigera innehållet i mallen ("ändra").
  • news: Visar en länk för att lägga till nyheter ("lägg till") och en länk till en nyhetslista ("mer"). Länken till nyhetssidan kan ändras med newslink (se nedan).
optionaloptional
(default: none)
image
Bild för denna sektion, visas till höger. Om du använder en bild måste du också specifiera image_px.
optionaloptional
(default: none)
image size
Bredd på bilden i px.
optionaloptional
newslink
Om headerlink innehåller "nyheter", ger detta dig alternativ att åsidosätta standardinställningen {{more}} till Fallout Wiki:Nyheter.
Dokumentationen är hämtad från Mall:Wikiportal/Section/doc.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.