<Fel i mallen> "prefix" inte angivet

Template documentation (for the template shown above, sometimes hidden or invisible)

Mall för att visa utvalda artiklarportalsidan.

Stöder 2 metoder för att välja artiklar:

 • Monthly rotation: Visar en rotation på 2-31 artiklar baserade på dagen i månaden (med mindre än 31 artiklar, kommer artiklar att upprepas).
 • Full rotation: Visar en rotation av 366 artiklar baserade på varje dag på året.

Användning

{{Wikiportal/Featured article
|mode     =monthly
|articlecount =10
|prefix    =Wikiportal:Fallout 3/Featured article
}}

Alla utvalda artiklar bör vara undersidor av en viss sida (anges med prefix).

Parametrar

requiredrequired
(default: "{{PAGENAME}}")
prefix
Namn på mall (utan "Mall:") som artikeln är undersida av.

Till exempel, om prefix är ställd på "Wikiportal:Fallout/Utvald artikel", borde den utvalda artikeln heta:

 • "Mall:Wikiportal:Fallout/Utvald artikel/1" (upp till "Mall:Wikiportal:Fallout/Utvald artikel/31") för månads-rotationen och
 • "Mall:Wikiportal:Fallout/Utvald artikel/1 January" (upp till "Mall:Wikiportal:Fallout/Utvald artikel/31 December") för fulla rotationen.
optionaloptional
(default: "31")
articlecount
Antal artiklar att gå igenom. Har endast en effekt om mode är inställd på "monthly", och antalet är lägre än "31". När du använder partiella rotationer, bör namnet på mallen vara i stigande ordning och börja på 1.
optionaloptional
(default: "monthly")
mode
Bestämmer typ av rotation.

Tillgängliga alternativ:

 • monthly: 31-artikel-rotation baserad på dagen på månaden.
 • full: 366-artikel-rotation baserad på dagen på månaden.

Exempel

Månadsrotation (10 artiklar)

{{Wikiportal/Featured article
|prefix    =Wikiportal:Fallout 3/Featured article
|mode     =monthly
|articlecount =10
}}

resulterar följande artikel som visas idag:

Mall:Wikiportal:Fallout 3/Featured article/4

Månadsrotation (31 artiklar)

{{Wikiportal/Featured article
|prefix    =Wikiportal:Fallout 3/Featured article
|mode     =monthly
}}

resulterar följande artikel som visas idag:

Mall:Wikiportal:Fallout 3/Featured article/24

Full rotation (366 artiklar)

{{Wikiportal/Featured article
|prefix    =Wikiportal:Main/Featured article
|mode     =full
}}

resulterar följande artikel som visas idag:

Mall:Wikiportal:Main/Featured article/24 juni

Dokumentationen är hämtad från Mall:Wikiportal/Featured article/doc.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.