FANDOM


Rubrik?
Template documentation (for the template shown above, sometimes hidden or invisible)

Meta-mall för byggning av navboxes. En navbox är en gruppering av länkar som används i flera relaterade artiklar för att underlätta navigeringen mellan dessa artiklar.

Upp till 8 block med upp till 8 innehåll & grupp fält stöds, liksom att visa rader i en kolumn- eller vågrät-layout och göra grupper hopfällbara. Alla dessa alternativ kan anges för enskilda block eller hela navboxen. Dessutom, navboxes kan byggas med denna meta-mall som kan vara inkapslad/visad i varandra. Mallen stöder också att visa bilder till vänster och/eller höger till ett individuellt block i navboxen.

Standard navboxar (d.v.s. de som infogas längst ned i en artikel) är hopfällbara och blir automatiskt hopdragna (detta kan ändras genom att ändra "autocollapse" gränsen i MediaWiki:Common.js). Sido-navboxar är inte hopfällbara som standard och räknas inte mot denna gräns.

Användning

{{Navbox
|1        ={{{1|}}}
|editlink    =Navbox exempel
|title      =Exempel i ''Fallout'' världen
|contentA1    =Länkar
}}

Enkelt navbox skapande

I rutan nedan kan du skapa en ny {{Navbox}} med lämplig layout. Skriv bara namnet på den nya navboxen ("Mall:Navbox" läggs till automatiskt) och klicka på "Skapa" knappen.

Ange navbox namn:

Parametrar

requiredIcon required
<unnamed 1>
Den här parametern bör alltid sättas till {{{1|}}} (se exempel under "Användning"). Den låter utformningen av navboxen att ändras så att den sitter inuti en annan navbox, om parametern är satt till "nested" inifrån den andra navboxen.
optionalIcon optional
blockA up to blockH
Innehållet i blockceller. blockA visas till vänster om groupA parametern, och så vidare. Om inget group eller content fält i denna ruta har angetts, kommer inte blocket att visas heller.
optionalIcon optional
contentA1 up to contentH8
Länklistor. Kontrollera att länkarna pekar direkt till de avsedda sidorna (d.v.s. inte till "redirects") så att den aktuella sidan är märkt i mallen. Det rekommenderas att sortera länkar i varje cell i alfabetisk ordning för läsarens bekvämlighet. För standard (horisontell) rad, separera enskilda länkar med {{dot}}. För kolumner, använd onumrerade listor (infört med *).
semi-requiredIcon semi-required
editlink
Namnet på mallsidan; används för att generera "visa"/"redigera"/"diskutera" länkarna. Du kan använda {{subst:PAGENAME}} när du skapar mallen. Om ingen redigeringslänk anges, kommer "visa"/"redigera"/"diskutera" länkarna inte att visas.
optionalIcon optional
footer
Texten i sidfoten (footer), d.v.s en rad längst ner på navboxen.
optionalIcon optional
groupA1 up to groupH8
Innehållet i gruppceller. groupA1 visas till vänster om contentA1 (eller över, när det är i kolumnläge) och så vidare. Om ett group fält har fastställts, kommer motsvarande content att bli obligatoriskt. Till exempel, om groupD3 har ställts in, måste du även ställa in contentD3.
optionalIcon optional
headerA up to headerH
Innehållet i rubriksrader. headerA visas ovanför contentA1, headerB visas ovanför contentB1 och så vidare. Om blocket är hopfällbart, blir detta obligatoriskt eftersom det är den text som är synlig när den är hopfällbar.
optionalIcon optional
image, imageleft
Tillåter att ange bilder som ska visas till höger (image) eller vänster (imageleft) om hela navbox-innehållet. Skriv bara in filnamnet utan "Fil:". Om blocken i navboxen är hopfällbara, kommer dessa bilder förbli synliga även om alla block är hopfällbara (men kommer inte att synas om själva navboxen är hopfällbar). Var noga med att inte göra bilder för stora, annars riskerar du att det blir visuella underligheter.
optionalIcon optional
(default: "50px")
image size, imageleft size
Storleken på motsvarande sidobild i px. image size anger storleken på image och imageleft size anger storleken på <ocde>imageleft</code>. Var noga med att inge göra bilderna för stora, annars riskerar du stretchning och/eller andra visuella underligheter med bilden.
optionalIcon optional
imageA up to imageleftH
Tillåter att ange bilder som ska visas till höger (image) eller vänster (imageleft) om motsvarande block av celler. Skriv bara in filnamnet utan "Fil:". Om blocket är hopfällbart, kommer dessa bilder inte synas om blocket är hopfällbart. Var noga med att inte göra bilder för stora, annars riskerar du att det blir visuella underligheter.
optionalIcon optional
(default: "50x80px")
imageA size up to imageleftH size
Storlek av motsvarande image i px. Till exempel, imageA size ställer in storleken av <ocde>image A</code>. Var noga med att inge göra bilderna för stora, annars riskerar du stretchning och/eller andra visuella underligheter med bilden.
optionalIcon optional
nestedA up to nestedH
Namnet på en annan navbox som en del av den nuvarande (utan "Mall:"). Om inställd, ersätter den andra navboxen hela motsvarande blocket av celler. Till exempel, om du anger nestedA kommer det resultera i att alla celler med ett "A" i namnet (som blockA eller contentA8) kommer inte att synas; den angivna navboxen kommer att visas i deras ställe.
optionalIcon optional
nestedplainA up to nestedplainH
Liknar nested, förutom att den inte förväntar sig att namnet på en navbox ges. Du kan använda detta för att direkt sätta upp en annan navbox inom denna, d.v.s. genom att använda {{Navbox|nested|title=Example|contentA1=Links}}.
optionalIcon optional
options
Denna parameter gör det möjligt att ange alternativ som gäller för navboxen själv, eller alla block inuti. Flera alternativ kan anges på en gång; separera dem helt enkelt med ett komma (,).

Tillgängliga val:

 • collapsed, collapsible, nocollapse, uncollapsed: De här alternativen styr hopfällbarhetens beteende för navboxen själv. De är ömsesidigt uteslutande; om mer än en anges, faller navboxen tillbaka till standardinställningen enligt position.
  • collapsed innebär att navboxen är hopfällbar när sidan laddas.
  • collapsible innebär att navboxen är hopfällbar och komprimerad eller expanderad när sidan laddas. Detta är standardinställningen om position är inställd på "bottom" eller inte är ospecificerad.
  • nocollapse innebär att navboxen inte är hopfällbar. Detta är standardinställningen om position är inställd till "left" eller "right".
  • uncollapsed innebär att navboxen är hopfällbar och expanderad som standard.
 • collapsiblegroups: detta gör alla block inom navboxen hopfällbara när sidan laddas. Kan överskrivas för enskilda block genom att ange block-specifika option parametrar (se nedan) till "uncollapsed".
 • columns: detta gör alla block till kolumn-typ block, d.v.s. block där länkarna är listade från topp till botten istället för vänster till höger.
 • normallists: Det här alternativet gäller bara för kolumn-typ block. Som standard, har onumrerade listor i kolumnerna en särskild formatering (ökat radavstånd); med det här alternativet kan du inaktivera den här formateringen om du så önskar.
 • uncollapsedgroups: Detta gör alla block inom navboxen hopfällbara och expanderande när sidan laddas. Kan överskrivas för enskilda block genom att ange block-specifika option parametrar (se nedan) till "collapsed".
 • wraplinks: Om inställd, kan radbrytningar inträffa i mitten av länkarna i navboxen.
optionalIcon optional
optionsA up to optionsH
Denna parameter gör det möjligt att ange alternativ som gäller för motsvarande block av rader. Till exempel, optionsB gäller för fältet med celler med ett "B" i sitt namn. Flera alternativ kan anges på en gång; separera dem helt enkelt med ett komma (,). Grupp-specifika alternativ kan åsidosätta alternativen för hela navboxen.

Tillgängliga val:

 • collapsible, nocollapse, uncollapsed: De här alternativen styr beteendet av blocket. De är ömsesidigt uteslutande, om mer än ett block anges kommer det att falla tillbaka till det ursprungliga beteendet (eller de alternativ som gäller för hela navboxen).
  • collapsed/collapsible innebär att blocket är hopfällbart och kollapsat när sidan laddas.
  • nocollapse innebär att blocket inte är hopfällbart. Detta är standardinställningen.
  • uncollapsed innebär att blocket är hopfällbart och okollapsat när sidan laddas.
 • columns: Detta förvandlar blockens rader till kolumner, d.v.s. celler visas sida vid sida där länkar visas uppifrån och ned istället för från vänster till höger.
 • normallists: Det här alternativet gäller bara för kolumn-typ block. Som standard, har onumrerade listor i kolumnerna en särskild formatering (ökat radavstånd); med det här alternativet kan du inaktivera den här formateringen om du så önskar.
 • wraplinks: Om inställd, kan radbrytningar inträffa i mitten av länkarna i blocket.
optionalIcon optional
(default: "bottom")
position
Avsedd positionering av navboxen i artikelsidor. Påverkar även standard width och kollapsbeteende.

Tillgängliga alternativ:

 • bottom: Navboxen är tänkt att sättas i slutet av artiklar; full bredd, kollapsad.
 • left: Navboxen är tänkt att ligga på vänster sida av artiklar med text som flyter runt den; tunn navbox, inte hopfällbar.
 • right: Navboxen är tänkt att ligga på höger sida av artiklar med text som flyter runt den; tunn navbox, inte hopfällbar.
requiredIcon required
title
Titeln eller rubriken på navboxen.
optionalIcon optional
(default: "100%" or "200px")
width
Bredd på navboxen i px eller procent. Observera att för att upprätthålla en standardiserad utseende, width bör endast ändras (t.ex. för sidoboxar). Alla boxar som är placerade längst ned bör hålla standardbredden, d.v.s. inga width parametrar bör anges.

Style parametrar

Alla style alternativ bör användas sparsamt eftersom de kan leda till visuella inkonsekvenser. För exempel på bra style, var god se avsnittet för style nedan.

optionalIcon optional
blockA style up to blockH style
Specifies CSS styles to apply to the corresponding block cell. For example, blockF style applies to the cell of blockF etc.
optionalIcon optional
contentA1 style up to contentH8 style
Specifies CSS styles to apply to the corresponding content cell. For example, contentE3 style applies to the cell of contentE3 etc.
optionalIcon optional
footer style
Specifies CSS styles to apply to the footer cell.
optionalIcon optional
groupA1 style up to groupH8 style
Specifies CSS styles to apply to the corresponding group cell. For example, groupB7 style applies to the cell of groupB7 etc.
optionalIcon optional
headerA style up to headerH style
Specifies CSS styles to apply to the corresponding header cell. For example, headerD style applies to the cell of headerD etc.
optionalIcon optional
image style, imageleft style
Specifies CSS styles to apply to the cell with the corresponding side image. image style applies to the cell with image, i.e. the image at the right side of the navbox, and imageleft style applies to the cell with imageleft.
optionalIcon optional
imageA style up to imageleftH style
Specifies CSS styles to apply to the corresponding image cell. For example, imageB style applies to the cell of imageB, imageleftC style affects the cell of imageleftC etc.
optionalIcon optional
style
Specifies CSS styles to apply to every cell in the whole navbox except for the title cell.

Some examples of useful styles:

 • Changing background color: background-color: #123456; (accepts HTML color names or RGB hex triplets)
 • Changing (horizontal) text-alignment: text-align: center; (accepts "center", "justify", "left", "right")
 • Changing vertical text-alignment: vertical-align: middle; (accepts "bottom", "middle", "top")
optionalIcon optional
style blocks, style contents, style groups, style headers, style images
Specifies CSS styles to apply to all cells of a certain type. For example, style applies to every cell in the whole navbox, style blocks applies to all content cells and so forth.
optionalIcon optional
styleA up to styleH
Specifies CSS styles to apply to all cells within the corresponding block of cells. For example, styleA applies to all cells with an "A" in their name, such as blockA, contentA1, imageA etc.
optionalIcon optional
style contentsA up to style contentsH, style groupsA up to style groupsH
Specifies CSS styles to apply to a certain type of cells within the corresponding block. For example, style contentsA applies to all content cells with an "A" in their name, such as contentA1, contentA2 etc.
optionalIcon optional
title style
Specifies CSS styles to apply to the title cell.

Exempel

Enkel box

{{Navbox
|1        ={{{1|}}}
|editlink    =Navbox exempel
|title      =Exempel i ''Fallout'' världen
|contentA1    =Innehåll A
}}

results in:

Exempel i Fallout världen

Standard box med grupper, block och rubriker

{{Navbox
|1        ={{{1|}}}
|editlink    =Navbox exempel
|title      =Exempel i ''Fallout'' världen
|blockA     =Block A
|headerA     =Rubrik A
|groupA1     =Grupp A1
|contentA1    =Innehåll A1
|contentA2    =Innehåll A2
|blockB     =Block B
|groupB1     =Grupp B2
|contentB1    =Innehåll B1
}}

resulterar i:

Exempel i Fallout världen

Standard box med grupper, block och bilder

{{Navbox
|1        ={{{1|}}}
|editlink    =Navbox exempel
|title      =Exempel i ''Fallout'' världen
|image      =Wiki.png
|blockA     =Block A
|groupA1     =Grupp A1
|contentA1    =Innehåll A1
|groupA2     =Grupp A2
|contentA2    =Innehåll A2
|blockB     =Block B
|contentB1    =Innehåll B1
}}

resulterar i:

Exempel i Fallout världen
Wiki

Standard box med grupper, block och blockbilder

{{Navbox
|1        ={{{1|}}}
|editlink    =Navbox exempel
|title      =Exempel i ''Fallout'' världen
|imageA     =Wiki.png
|blockA     =Block A
|groupA1     =Grupp A1
|contentA1    =Innehåll A1
|contentA2    =Innehåll A2
|groupA3     =Grupp A3
|contentA3    =Innehåll A3
|imageB     =Wiki.png
|blockB     =Block B
|groupB1     =Grupp B1
|contentB1    =Innehåll B1
|groupB2     =Grupp B2
|contentB2    =Innehåll B2
|groupB3     =Grupp B3
|contentB3    =Innehåll B3
}}

resulterar i:

Exempel i Fallout världen

Hopfällbara grupper

{{Navbox
|1        ={{{1|}}}
|editlink    =Navbox exempel
|title      =Exempel i ''Fallout'' världen
|options     =collapsiblegroups
|headerA     =Rubrik A
|imageA     =Wiki.png
|blockA     =Block A
|groupA1     =Grupp A1
|contentA1    =Innehåll A1
|contentA2    =Innehåll A2
|groupA3     =Grupp A3
|contentA3    =Innehåll A3
|imageB     =Wiki.png
|headerB     =Rubrik B
|blockB     =Block B
|groupB1     =Grupp B1
|contentB1    =Innehåll B1
|groupB2     =Grupp B2
|contentB2    =Innehåll B2
|groupB3     =Grupp B3
|contentB3    =Innehåll B3
}}

resulterar i:

Exempel i Fallout världen

Hopfällbara och icke-hopfällbara blandat

{{Navbox
|1        ={{{1|}}}
|editlink    =Navbox exempel
|title      =Exempel i ''Fallout'' världen
|optionsB    =collapsible
|blockA     =Block A
|groupA1     =Grupp A1
|contentA1    =Innehåll A1
|contentA2    =Innehåll A2
|groupA3     =Grupp A3
|contentA3    =Innehåll A3
|headerB     =Rubrik B
|blockB     =Block B
|groupB1     =Grupp B1
|contentB1    =Innehåll B1
|groupB2     =Grupp B2
|contentB2    =Innehåll B2
|groupB3     =Grupp B3
|contentB3    =Innehåll B3
}}

resulterar i:

Exempel i Fallout världen

Kolumner

{{Navbox
|1        ={{{1|}}}
|editlink    =Navbox exempel
|title      =Exempel
|options     =columns
|contentA1    =Innehåll A1
|contentA2    =Innehåll A2
|contentA3    =Innehåll A3
}}

resulterar i:

Exempel

Kolumner och standardrader blandade

{{Navbox
|1        ={{{1|}}}
|editlink    =Navbox exempel
|title      =Exempel
|optionsA    =columns
|headerA     =Rubrik A
|contentA1    =Innehåll A1
|contentA2    =Innehåll A2
|headerB     =Rubrik B
|groupB1     =Grupp B1
|contentB1    =Innehåll B1
|groupB2     =Grupp B2
|contentB2    =Innehåll B2
}}

resulterar i:

Exempel

Sido navbox

Exempel
{{Navbox
|1        ={{{1|}}}
|editlink    =Navbox exempel
|title      =Exempel
|position    =right
|options     =columns
|headerA     =Header A
|contentA1    =Innehåll A1
|contentA2    =Innehåll A2
|contentA3    =Innehåll A3
}}

Tekniskt

 • Denna mall är ganska komplicerad. Redigering kräver en god förståelse av funktioner och wiki-syntax.
 • Extramallar:
  • {{Navbox/aux}}: Slår ihop olika parametrar och beräknar antal rader/kolumner för ett givet block och passerar resultatet till {{Navbox/aux2}} eller {{Navbox/aux3}} (beroende på den specificerade layouttypen).
  • {{Navbox/aux2}}: Returnerar en mängd block av standard rader enligt alternativ och specificerade celler.
  • {{Navbox/aux3}}: Returnerar en mängd block av kolumner enligt alternativ och specificerade celler.
 • Standardiserad dokumentation för mallar baserade på den här:
 • Denna mall har testats och fungerar utan problem med följande webbläsare:
  • Firefox 3.5
  • Google Chrome 5
  • Internet Explorer 6, Internet Explorer 8
  • Opera 10.5
  • Safari 4
Dokumentationen är hämtad från Mall:Navbox/doc.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.