Fallout Wiki
Icon template doc.svg
Denna sida innehåller användningsinformation för Mall:Iconlink.

Mall för att tillverka en länk med en liten ikon till vänster om den. Ikonen pekar på länkens mål också.

Användning

{{iconlink|name of image (without "File:")|link target|link text (optional)}}
eller
{{iconlink|image=name of image (without "File:")|link=link target|altname=link text (optional)}}

Valfritt:
px = Åsidosätter standardikonens storlek (grundinställningen är 16x16px)

Exempel

{{iconlink|Logo sister wiki modding.png|w:c:falloutmods|Fallout Modding}}

resulterar i: Logo sister wiki modding.png Fallout Modding