FANDOM


Trots förekomsten av olika mutationer (i synnerhet, ghouls, super mutanter och trogs), normala människor eller "smoothskins" är fortfarande den vanligaste mänskliga varelser på planeten.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.