FANDOM


Dessa mallar skall införas i artiklar (eller avsnitt) när det är nödvändigt att göra läsarna medvetna om den presenterade informationens källa, t.ex. om någonting är omtvistat.

Kom ihåg att kontrollera om The Vault:Mallar behöver uppdateras när du lägger till en ny mall här.

All items (17)