FANDOM


Fel i uttryck: Oväntad operator <
Karisma
Charisma
 ... 
Gametitle-FO1Gametitle-FO2Gametitle-FO3Gametitle-FOTGametitle-VBGametitle-JES
Gametitle-FO1Gametitle-FO2Gametitle-FO3Gametitle-FOTGametitle-VBGametitle-JESGametitle-LHGametitle-TORN

Karisma (Charisma) är en av de Primära Statistikerna i SPECIAL karaktär systemet. Det utgör en kombination av utseende och charm. En hög Karisma är viktigt för karaktärer som vill påverka människor med ord. Ändrar NPC reaktioner, och Köpslå priser.

Modifierar: Övertala och Köpslå färdigheterna, NPC disposition och party gräns.

Fallout, Fallout 2 och Fallout TacticsRedigera

I Fallout 2 avgör Karisma också antalet följeslagare (kompanioner) din karaktär kan ha. Detta antal är lika med din karisma-poäng dividerat med två, avrundat nedåt. Till exempel, om du har 5 Karisma, kan du rekrytera 2 följeslagare.

Fördefinierade Primära Karisma-baserade Karaktärer (FPKK) av Fallout är Albert, och i Fallout 2's fall, Chitsa.

I Fallout Tactics är karisman i bästa fall en sekundär egenskap. På grund av naturen i spelet (dvs. nästan uteslutande strids-baserande) är det möjligt att slutföra spelet lätt med 1 eller 2 Karisma utan negativa påföljder.

Sätt att öka Karisma i FalloutRedigera

  • Singer kan man möta slumpmässigt. Tala med Patrick the Celt och om du har en tillräckligt hög Övertala (Speech) nivå kan du öka din Karisma med ett.

Sätt att öka Karisma i Fallout 2Redigera

  • Installera Blue Memory Module in i ACE, därefter bäger du operationen. Din Karisma kommer att höjas med ett.
  • Ta Öka Karisma förmånen för att höja Karisman med ett.
  • Att ha "Mirrored Shades", från Mason (New Reno, du måste döda honom) eller någon av gravarna på Golgatha, aktiv i någon av dina Utrymmes-Platser (Item-Slots).

Fallout 3Redigera

Karisma ökar all disposition av alla NPC:er, vilket gör Övertalning (speech check) mycket enklare att genomföra. Disposition påverkas också något av karma (mest NPC:er som gillar goda karaktärer), uppdrag (att göra ett uppdrag på ett sätt som en NPC gillar, kan dramatiskt öka disposition), och dialogrutans alternativ (att vara en idiot i samtal kan sänka din disposition lite). Karisma påverkar också Köpslå och Övertala färdigheterna. Karaktärer som använder övertalning kommer att ha en, åtminstonde, anständig karisma men karaktärer som inte använder övertalning har föga användning för denna SPECIAL.

Observera att eftersom varje poäng Karisma endast ökar +2 till Övertala eller Köpslå färdigheterna, eller kläder som ger +5 till endera färdigheterna (t.ex. Roving Trader Outfit med +5 Köpslå (Barter) eller Pre-war Businesswear med +5 Övertalning (Speech) kommer att vara mer användbara vid behov än Karisma-ökande kläder, som endast höjer Karisman med +1. Det finns några sällsynta fall där hög Karisma ensam behövs för ett övertalnings alternativ, exempelvis i Moiras Survival Expert uppdrag; men i allmänhet så är de +1 Karisma kläderna bara en liten extra förmån vid behov av övertalning/byteshandel här nedan. Karisma spelar en viss roll i uppdrag som gör dem lättare eller få något som krävs mycket lättare. Undvik att ha på dig saker som Enclave Power Helmet eftersom de lägger -1 till Karisma.

Värde Färdighets Modifierare
1 Köpslå +2, Övertalning +2
2 Köpslå +4, Övertalning +4
3 Köpslå +6, Övertalning +6
4 Köpslå +8, Övertalning +8
5 Köpslå +10, Övertalning +10
6 Köpslå +12, Övertalning +12
7 Köpslå +14, Övertalning +14
8 Köpslå +16, Övertalning +16
9 Köpslå +18, Övertalning +18
10 Köpslå +20, Övertalning +20

Karisma-baserade FörmånerRedigera

Förmån Krav Nivå Tilläggskrav
Child At Heart 4 4
Scoundrel 4 4
Impartial Mediation 5 8
Animal Friend 6 10
Master Trader 6 14 Köpslå 60

Sätt att öka KarismaRedigera

Mall:Navbox group

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.