Fallout Wiki
Advertisement
Icon disambig.svg
Den här sidan är om själva spelet. För en översyn av våra Fallout 2-relaterade artiklar, se Portal:Fallout 2.

Fel i uttryck: Oväntad operator <.

Fallout 2
A Post Nuclear Role Playing Game
Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "{"x240px
Den ursprungliga bilden till spelboxen.
developerBlack Isle Studios
publisherInterplay Entertainment
release date30 september 1998
genreRollspel
engineFallout
modesEnspelarläge
platformsMicrosoft Windows, Macintosh
media1 CD
system requirementsIntel Pentium 90 CPU; Microsoft Windows 95 eller högre; 16MB RAM; 2x CD-ROM drive; DirectX 3.0a (om spelad på Windows); 1 MB VESA-kompatibelt SVGA grafikkort; Sound Blaster-kompatibelt ljudkort
 
Gametitle-FO2.png
Gametitle-FO2.png

And so, for a generation since its founding, Arroyo has lived in peace, its canyons sheltering it from the outside world. It is home. Your home. But the scars left by the war have not yet healed. And the Earth has not forgotten.

— The Narrator, Fallout 2 intro.

Fallout 2: A Post-Nuclear Role Playing Game är uppföljaren till det första Fallout-spelet, som släpptes den 30 september 1998. Officiellt utvecklat av Black Isle Studios, som vid den tidpunkten hade blivit en fullfjädrad designgrupp.

Spelöversikt[]

Fallout 2 har ungefär samma spelkänsla som det första Fallout-spelet. Det är ett omgångsbaserat rollspel ur en pseudo-isomerisk synvinkel.

Karaktärsegenskaper[]

Main article: Fallout 2 primära statistiker

Fallout 2 använder ett karaktärssystem som heter SPECIAL. S.P.E.C.I.A.L är en akronym och förkortning för Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility, och Luck. Detta är de sju grundläggande egenskaperna för alla karaktärer i spelet. De används också för att utse vilka färdigheter man är bäst med, och vilka förmåner man kan få.

Färdigheter[]

Main article: Färdigheter i Fallout 2

Det finns 18 olika färdigheter (skills) i spelet. De är rankade från 0% till 300%. Startvärdet för dessa färdigheter på nivå ett bestäms av spelarens sju grundläggande egenskaper, men de flesta av en karaktärs färdigheter hamnar mellan 0% och 50%. Varje gång spelaren går upp en nivå får han ett antal färdighetspoäng som används för att förbättra karaktärens skickligheter. Man får fem poäng + det dubbla värdet av karaktärens Intelligence. Spelaren kan välja att “Tagga” 3 av de 18 färdigheterna. En taggad färdighet förbättras dubbelt så snabbt än normalt. En del icke-spelande karaktärer kan också förbättra färdigheter via träning.

En kort lista över färdigheterna:

  • Sex stridsfärdigheter: Small Guns, Big Guns, Energy Weapons, Unarmed, Melee Weapons, Throwing.
  • Åtta aktiva färdigheter: First Aid, Doctor, Sneak, Lockpick, Steal, Traps, Science, Repair.
  • Fyra passiva färdigheter: Speech, Barter, Gambling, Outdoorsman.

Böcker[]

Huvudartikel: Fallout 2 böcker

Man kan hitta böcker runtom I spelet som kan förbättra några någon av skillsen Mindre Vapen, Första Hjälpen, Forskning, Reparation och Vildmarkskunnande permanent. Dessa är dock sällsynta tidigt i spelet. Efter att man nått en tillräckligt hög level har dock böcker inte längre någon effekt. Vault City och San Francisco är bra ställen att leta efter böcker.

Några skills kan också bli förbättrade om man har särskilda saker valda – om man väljer ett dyrkset ökar det karaktärens Låsdyrkningsskill, till exempel. Droger kan också användas för att tillfälligt öka en karaktärs skills. Dessa har dock oftast sidoeffekter, såsom beroendeframkallning. När skills blir tillräckligt höga börjar det kosta fler skillpoints att öka dem.

Verktyg och Låsdyrkning[]

Låsdyrkning kan göra det lättare att öppna lås, notera dock att inte alla dörrar har samma kod-skriptet som krävs för alla typer av låsdyrkning, och bonusen kan variera. Normalt kan +20-40% variera mellan +10-50%. Vissa kunskaper kan också förbättras samtidigt med vissa utrustad poster. Stimulants kan också tillfälligt öka spelarens färdigheter, men de har ofta negativa effekter såsom missbruk och återkallande. Färdigheter som har högre nivåer, börjar kosta mer färdighetspoäng att öka.

Egenskaper (Traits) och Förmåner (Perks)[]

Huvudartiklar: Fallout 2 egenskaper och Fallout 2 förmåner

När man skapar sin karaktär kan man välja två frivilliga egenskaper (traits) - karaktärsdrag. Egenskaper är speciella bakgrunder till karaktären. De flesta egenskaper har en djup effekt på spelet. Vanligtvis innehåller en egenskap en fördelaktig effekt och ofördelaktig effekt. När man valt en egenskap kan man aldrig byta ut den, förutom genom att använda Mutateförmånen som låter spelaren byta en egenskap, en gång.

Förmåner, fördelar eller bonusar (perks) – är ett speciellt element av level-up-systemet. Var tredje level (eller var fjärde level om spelaren väljer Skilled-egenskapen) får spelaren välja en Förmån. Förmåner ger särskilda effekter som oftast inte går att få genom att gå upp en level på vanligt vis. Till skillnad från Egenskaper har de flesta Förmåner bara fördelar – den enda nackdelen är att man inte för dem särskilt ofta.

Förändringar från originalet[]

Beta titeltaggen

Fallout 2 innehåller ett mycket bredare utbud av föremål, vapen och kläder än Fallout 1. De flesta föremålen från Fallout 1 finns fortfarande med, men har blivit ändrade och/eller uppgraderade former. En Minigun, till exempel, finns nu inte bara i en version, utan det finns även Avenger och Vindicator miniguns. Kostnader för föremål ökade också, vilket gör det viktigare att leta efter föremål. Förutom de äldre, uppgraderade vapnen introducerade man även åtskilliga nya vapen för alla grenar av strid, vilket gör att ingen stridsskill är överlägsen någon annan, och låter spelaren bli kraftfull med alla sorters vapen. Det lades även till en större variation av fiender. Slutresultatet blev en mer komplex stridsupplevelse.

Färdigheter i Fallout 2 börjar lägre än vad de gjorde i originalet, och de olika skickligheterna är mer viktiga. Tidigare användes vissa färdigheter, som Obeväpnad, Doktor och Fällor mycket sällan, men i Fallout 2 är alla färdigheter användbara till en grad. Maxleveln ökades från 200 % till 300 %. En annan märkbar skillnad är att efter att en färdighet nått 100 % krävs det fler än 1 färdighetespoäng för att öka den, upp till 6 färdighetespoäng kan krävas för att öka skillvärdet 1 % (2 % om färdigheten i fråga är taggad) efter 200 %. Den färdighet som genomgick flest ändringar var Obeväpnad, som blev mer sofistikerad genom tillägget av olika typer av slag och sparkar beroende på spelarens egenskaper och färdighetsvärde. Åtskilliga nya Förmåner lades till samtidigt som de flesta från originalet stannade kvar, vilket tillåter en större frihet. Friendly Foe-förmånen i Fallout 1 är nu standard.

Karma för nu följe av Reputation – Rykte. Medan Karmas effekter verkar på spelaren som en helhet, så påverkar Reputation hur människor i olika städer bemöter spelaren. Karma fås genom att göra bra saker och att döda monster, men Reputation ökar baserat på hur mycket spelaren hjälper staden, oftast genom att genomföra sidequests. Karma och Reputation tenderar att öka parallellt. Precis som i Fallout 1 bemöter goda och onda karaktärer spelaren olika beroende på vilken karma spelaren har. Spelaren kan även få olika titlar, såsom Gigolo, Made Man och Slaver, baserat på spelarens handlingar som påverkar hur människor bemöter spelaren.

Rekryterbara NPC:er var väldigt simpla i det första spelet. Den enda formen av kontroll spelaren hade över dem var att välja vilket vapen de skulle använda och säga åt dem att hålla sig på ett särskilt avstånd. I Fallout 2 blev kontrollen över allierade NPC:er mer sofistikerad. De kan gå upp i nivå, ta på sig olika sorters kläder och skydd och få order av spelaren rörande strider, som när de ska fly eller hela sig själva. NPC:erna har även distinkta personligheter och karaktärsdrag. Rekryteringsprocessen har också blivit mer komplex, då NPC:er kan vägra att gå med spelaren om spelaren har för hög eller för låg Karma eller om man inte genomfört en särskild quest. Slutligen finns det nu även en gräns över hur många allierade NPC:er man kan ha på samma gång. Denna gräns baseras på spelarens Karisma.

I Fallout 1 brukade sidequests i en stad oftast lösas inom staden, bara ett fåtal sidequests tvingade spelaren att resa. Städerna var väldigt isolerade, bortsett från karavaner, och fick ta hand om sina egna problem. I Fallout 2 har städerna en mycket större kontakt med varandra. Med undantag från Klamath påverkar handlingar i en stad en annan, och sidequests kräver ofta att spelaren åker fram och tillbaka mellan städer för att döda fiender och dela ut meddelanden och föremål.

Spelets teman överlag var mycket inriktade på åldersgränsen 18+, då droger och prostitution är stora element i handlingen och drogen "Jet" är utgångspunkt för en av de större underhandlingarna. Man stöter även på svordomar mycket oftare. Under spelets gång kan man gå med i maffian, bli porrstjärna, gifta sig (och följaktligen skilja sig) och i nästan varje stad finns det någon form av prostituerad som spelaren kan ligga med. Slaveri har också blivit en stor underhandling, och spelaren kan antingen själv bli slavhandlare eller gå med deras motståndare. NPCer kan köpas och säljas som slavar under spelets gång.


- Spoiler-Varning! -


Speedruns är mycket svårare än i Fallout 1. I originalspelet kunde spelaren gå direkt till Mariposa Militärbas, förstöra den och sedan åka till Katedralen och göra samma sak. I Fallout 2 kan man inte komma in i den sista basen innan en datordel från Valv 13 hittats, och Vault 13 kan inte hittas fören minst en av två olika quests har blivit avklarade, vilket gör att man måste utstå mycket mer strider, vilket gör det svårt för karaktärer på låg level. (Notera att det är möjligt att hoppa över Valv 13 och datordelen med en korkad karaktär, alltså med 3 eller mindre i Intelligens). Även fast man kan rekrytera allierade som hjälp finns det inget sätt att hoppa över sista bossen i Fallout 2, vilket återigen leder till att man måste slåss, vilket gör en speedrun svår. Trots detta har en spelare lyckats klara hela spelet på 17 minuter och 51 sekunder.

Handling[]

Scensättning[]

Huvudartikel: Fallout världen


- Spoiler-Varning! - Innehåller Fallout 1-spoilers.


I slutet av Fallout 1 blev hjälten Vault Dweller förvisad av dennes vaults Förman. Efter att ha blivit nekad att få komma hem började Vault Dweller resa norrut, tillsammans med en grupp kompanjoner. De grundade så småningom en egen by, Arroyo. Decennier har gått sen Fallout 1 slutade, och Vault Dweller är död.

Under tiden mellan Vault Dwellers förvisning och det att Faloout 2 börjar har en ny regering känd som Nya Kaliforniska Republiken (New California Republic – NCR) börjat förena de södra städerna och sprider sig norrut. En mystisk ny organisation kallad Enclave har visat sig ha den mest sofistikerade teknologin i ödemarken, till och med bättre än Stålets Brödraskap. En ny drog, Jet, tär på städer som cancer med nästan 100 % chans för beroende, vilket tvingar många att förlita sig på staden Nya Reno för tillförsel.

Story[]

Under år 2241 led Arroyo av den värsta torkan de någonsin upplevt. Tvingade att agera förfrågade de äldre i byn att Vault Dwellers ättling, kallad Den Utvalde, ska finna ett Garden of Eden Creation Kit (GECK). GECK:en är en anordning som kan skapa frodande samhällen ur den postapokalyptiska ödemarken.

Spelaren antar rollen som Den Utvalde. Byn ger en inget mer än Vault Dwellers overall, en Robco PIPBoy 2000, en vattenflaska från Vault 13 och lite småpengar för att komma igång med uppdraget.


- Spoiler-Varning! -


Spelaren hittar så småningom Vault 13 (det första stället där det är möjligt att hitta en GECK). Den Utvalde återvänder till sin by, bara för att se att alla invånare blivit tillfångatagna av Enclave, som senare visar sig vara kvarlevorna av USA:s regering. Spelaren lyckas sedan, genom en mängd olika sätt, aktivera en antik oljebåt och dess autopilot, vilken tar spelaren till Enclaves huvudbas på en Oljeplattform.

Det avslöjas att invånarna av Vault 13 tillfångatogs de med, för att användas som försökskaniner för Forcerad Evolutions Virus (FEV), tillsammans med medborgarna i Arroyo. Vault 13 var menad att vara stängd i 200 år som en del av ett experiment av Enclave, vilket gör dem till perfekta testpersoner. Enclave har modifierat FEV till en luftburen sjukdom, designad att attackera alla levande varelser med muterat DNA. Med alla genetiskt felaktiga bort kan Enclave (som själva är skyddade från viruset) ta över.

Spelaren befriar både sin by och invånarna av Vault 13 från Enclave, och förstör Oljeplattformen. I slutet använder invånarna av Arroyo och Vault 13 GECK:en för att skapa ett nytt lyckosamt samhälle.

Mottagelse[]

Baksidan av den amerikanska versionen på spelet

Fans av Fallout-spelen är generellt sett delade i deras åsikt om Fallout 2. De vanligaste klagomålen involverar den omfattande mängden hänvisningar till populärkultur i spelet, varav en stor del är betydelselös och ansträngd; det överdrivna ”vuxen”-innehållet i stil med porrfilms-studion i Nya Reno, eller till och med Nya Reno som helhet; bristen på äkta Fallout-atmosfär jämfört med originalet; och särskilt bristen överlag på förbättring över originalet vad gäller gameplay och grafik. Det har även förekommit klagomål över spelets relativt arbiträra sista boss, Frank Horrigan.

Andra fans säger att Fallout 2 går längre än idéerna och löftena från ettan. Med många gånger mer innehåll än originalet, och ingen ”tickande klocka” till huvudquest som stressar spelaren, känner vissa att Fallout 2 fyller konceptet av ett riktigt öppet rollspel till en högre grad än Fallout 1 kunde.

De flesta fans är överrens om att Fallout 2 är kul för vad det är, men inte alls lika nyskapande som Fallout var. Fallout 2 är dock ansett som ett av Black Isle Studios bättre RPG:er av de flesta kritiker, och är överlag respekterat i RPG-kretsar.

Var får man tag på det?[]

I Sverige för man lättast tag på spelet i boxen Fallout Collection, tillsammans med Fallout och Fallout: Tactics. Denna box går att köpa på diverse internetbutiker, till exempel på Megastore för 105 kronor plus frakt.

Se även[]

  • Characters
  • Quests
  • Items
  • Weapons
  • Soundtrack
  • Special Encounters
Copyright.pngInnehållet i denna artikel var helt eller delvis kopierad från Wikipedia, den fria encyklopedin, och är därför licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. Den ursprungliga versionen, dess historia och författare kan hittas på Wikipedia "Fallout 2".
Advertisement