FANDOM


Jämförelse med Fallout 1 och 2Redigera

Liksom i de tidigare spelen väljer spelaren tre specialiserade färdigheter ("Tag skills") från en lista på 13 färdigheter. En skillnad från de tidigare spelen är att specialiseringene ndast innebär att man får en engångsbonus på 15 poäng i den färdigheten. Utöver detta har fem färdigheter strukits från den lista som fanns i Fallout och Fallout 2.

Beräkning av färdighetsvärdeRedigera

Startvärdet i varje färdighet är baserat på karaktärens värde i den relevanta grundegenskapen plus en bonus kopplad till Tur, avrundat uppåt.

$ 2 + (\mbox{Grundegenskap} \times 2) + \frac{\mbox{Tur}}{2} $

Exempel: En Uthållighet på 5 och en Tur på 5 ger dig ett startvärde i Obeväpnad strid på 15.

$ 2 + (5 \times 2) + \frac{5}{2} = 14.5 \approx 15 $

Grundegenskapsvärdet påverkar alltid basvärdet i färdigheten, vilket betyder att om grundegenskapen förändras (t.ex. genom en Bobblehead) så förändras färdighetsvärdet också.

När karaktären går upp en nivå, så får man fördela 10 färdighetspoäng (13 med Educated) plus en bonus som är lika stor som värdet i Intelligens. Med en intelligens på 10 kan man alltså som mest få 23 poäng vid varje nivå.

FärdighetslistaRedigera

Skill Description Associated stat Associated skillbook Initial value
Köpslå Bättre priser hos handelsmän Karisma Tales of a Junktown Jerky Vendor (CH * 2) + 2 + (LK / 2)
Tunga vapen Handhavande av tunga vapen (eldspruta, granatgevär etc.) Uthållighet U.S. Army: 30 Handy Flamethrower Recipes (EN * 2) + 2 + (LK / 2)
Energivapen Handhavande av energivapen Perception Nikola Tesla and You (PE * 2) + 2 + (LK / 2)
Sprängämnen Sprängämnesexpertis (minor, granater etc.) Perception Duck and Cover! (PE * 2) + 2 + (LK / 2)
Låsdyrkning Dyrka upp låsta dörrar och kistor Perception Tumblers Today (PE * 2) + 2 + (LK / 2)
Medicin Medicin- och drogkunskap Intelligens D.C. Journal of Internal Medicine (IN * 2) + 2 + (LK / 2)
Närstridsvapen Handhavande av närstridsvapen (svärd, knivar, klubbor) Styrka Grognak the Barbarian (ST * 2) + 2 + (LK / 2)
Reparera Reparera föremål Intelligens Dean's Electronics (IN * 2) + 2 + (LK / 2)
Vetenskap Främst datahacking Intelligens Big Book of Science (IN * 2) + 2 + (LK / 2)
Handeldvapen Handhavande av kulvapen (K-pist, automatkarbin etc.) Smidighet Guns and Bullets (AG * 2) + 2 + (LK / 2)
Smyga Att röra sig utan att synas Smidighet Chinese Army: Special Ops Training Manual (AG * 2) + 2 + (LK / 2)
Övertala Övertala personer i spelet Karisma Lying, Congressional Style (CH * 2) + 2 + (LK / 2)
Obeväpnad strid Hur man slåss obeväpnad eller med knogjärn och liknande Uthållighet Pugilism Illustrated (EN * 2) + 2 + (LK / 2)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.