Fallout Wiki
Advertisement
Fil:Great war.jpg

En stad förstörs av ett överväldigande antal bomber.

Det Stora Kriget (eller The Great War på engelska) startade (och slutade) den 23 oktober, 2077 när kärnvapen skickades iväg av alla världens kärnvapennationer (främst Förenta Staterna, Kina och Sovjetunionen). Kriget varade i ungefär två timmar, enligt de flesta överlevandes åsikter.

Händelser före Stora Kriget[]

Den geopolitiska situationen som ledde till utbrottet av det sedan länge fruktade globala kärnvapenkriget orsakades främst av den globala energikris som uppstod när tillgången på olja började löpa ut år 2050. Denna energikris var delvis ett resultat av den ständigt ökande mängden av fossila bränslen som behövdes för att driva Fallout-världens teknologi, som var mindre energieffektiv än den i vår egen värld på grund av att miniatyriserad elektronik och mer avancerad materialtillverkning aldrig utvecklades (se Avvikelse). Resultatet av denna energikris blev en serie av militära konflikter som drevs av en jakt på naturresurser.

När Mellanösterns oljerika stater höjde oljepriserna drastiskt år 2052 reagerade det Europeiska Samväldet genom att inleda militära aktioner i denna region av världen. Detta ingripande ledde slutligen till förstörelse av den israeliska staden Tel Aviv i december 2053, då en terrorgrupp detonerade en kärnladdning. Ett begränsat kärnvapenkrig bröt mellan konfliktens deltagare under 2054.

Förenta Nationerna försökte utan större framgång bevara freden, men många av organisationens medlems-stater drog sig ut ur FN och inom två månader från utbrottet av vad som kallades Resurskriget, upplöstes Förenta Nationerna år 2052. Därefter påbörjade Kina en invasion av Alaska under 2066 för att nå den amerikanska statens kvarvarande oljereserver. Till slut annekterade Förenta Staterna Kanada under 2076 för att säkerställa kanadensiskt stöd för sitt försvar av Alaskas fronter, trots att man Amerika skakades av upplopp, demonstrationer mot kriget och deserteringar. USA slog tillbaka mot den kinesiska attacken genom att inleda en invasion av det kinesiska fastlandet under 2074 för att minska det kinesiska trycket på Alaskas front. Trots inledande kostsamma motgångar, visade sig denna strategi vara framgångsrik och amerikanska styrkor befriade den Alaskas huvudstad Anchorage och tvingade den kinesiska armén att dra sig tillbaka helt från amerikansk mark i januari 2077. Denna seger vanns till stor del tack vare mer avancerad militär teknologi som utvecklats av USA under konflikten, särskilt användningen av Powered Infantry Armor. Denna period av konflikt som inleddes 2052 och inbegrep även den kinesisk-amerikanska kriget som historiker kallade Resurskriget.

Många mindre nationer gick i konkurs i den påföljande konflikten eftersom deras ekonomier kollapsade på grund av den tilltagande bristen på fossila bränslen. Resurskriget slutade samtidigt som Det Stora Kriget i 2077.

Det Stora Kriget[]

Det är inte känt vem som lanserade det första kärnvapnet som orsakade konflikten, även om det är sagt av Ordförande Dick Richardson av Enklaven i sin diskussion med Den Utvalde under år 2242 att den skyldige var Folkets Republik av Kina när han säger "...och då är dessa jävla Röda lanserade". Förenta staterna var redan i krig med Kina som en del av det kinesiska-amerikanska kriget, som var en just i den grupp av konflikter senare känd som Resurskriget, när det nukleära kriget började 2077. Enligt Sierra Depot GNN Transcripts Power Armor utrustade styrkor i den amerikanska armén närmade sig Beijing, Kinas huvudstad, som kan vara orsaken till varför kineserna utlöste en desperat sista åtgärd i form av en fullskalig kärnvapenattack. De kärntekniska utbyten som präglades av Stora Kriget varade bara i två timmar, men var otroligt destruktivt och förändrat klimatet i världen samtidigt som den orsakat nedfallet mest av mänsklig civilisation överallt i hela världen. Mer energi släpptes under de första ögonblicken av Stora Kriget än alla tidigare mänskliga konflikter i historien av världen tillsammans.

I USA drabbades västkusten först av kinesiska strategiska bombplan och ballistiska missiler, och som en följd på östkusten (som slogs ner ungefär 10:47) kunde fler folk komma in i Valv. Personliga skyddsrum, vilket leder till en högre initial överlevnad.

I de två timmarna av nukleära eld, hade geografin och klimatet på jorden ändrats väsentligt. Hela bergskedjor skapades som marken spände och flyttades under stam av katastrofens tryck som produceras av många, koncentrerade atomexplosioner. Floder och hav runt om i världen var kontaminerade med radioaktiva nedfall, ut av relativt låg avkastning med kärnvapen, och klimatet förändrades hemskt. Alla regioner på jorden, oavsett placering, led av en enda permanent säsong när den första missilen sprängdes i luften av den nukleära explosioner den lagt sig - en brännande, radioaktiv öken sommar.

Efterdyningar av Stora Kriget[]

Trots den globala förstörelse som kriget orsakade, förblev många områden beboeliga med låga och acceptabla nivåer av radioaktivt nedfall. Efterlevande människor var i vissa delar på jorden möjliga att bo kvar i ruinerna av civilisationen före kriget, skapa nya samhällen och även små städer. (Valv Staden gjorde det med hjälp av GECK.) Några stora globala städer var inte helt förstörda av explosioner på grund av sin relativt låga explosiva avkastning, och städer som Washington, DC kunde till och med lyckats behålla sina byggnader intakta trots relativt nära detonationer. Men de flesta gatorna i hela post-nukleära USA var och fortsätter att vara blockerade av spillror från kollapsade byggnader. I ruinerna av Washington, DC var en stor del av stadens tunnelbanesystem intakt. Även om många tunnlar blockerades av kollapsade murverk som orsakades av atomexplosioner förblev tunnlarna det enklaste sättet att flytta runt sig i DC.

Omkring en vecka efter den första kärnexplosionen, började regnet att falla, men inget av det var drickbart. Regnet var svart. Det innehöll sot, aska, radioaktiva ämnen som producerades av nukleära explosioner och diverse andra föroreningar som producerades av kärnvapen. Detta regn markerade början på den fruktansvärda nedfallet som utmärkte den sanna, permanenta förstörelsen som orsakats av Det Stora Kriget. Regnet varade i fyra långa dagar, detta dödade tusentals arter som hade överlevt den inledande förstörelsen av bomber, vare sig de är djur, växter eller mikroorganismer. Dessa få levande varelser, människor, djur eller växter, som överlevde efter regnet upphörde var kvar att leva i nuets karga ödemark som spritt sig över hela jorden, där nästan alla före-kriget floran dött av den intensiva strålning som alstras av nedfall.

Förebryggande dödsfall under Stora Kriget[]

Många amerikanska medborgare lyssnade inte på sirenernas flygräd den 23 oktober 2077, eftersom de trodde att signalerna bara var en till överlevnadsövning. Valven förseglade deras invånare (förutom Valv 12, som aldrig var avsett att vara helt förseglad) som jorden brann i en atomisk eld. Ett fåtal medborgare som tog sirenernas flygräd på allvar men inte hade tillgång till något Valv, begav sig istället till olika platser som de ansåg skulle vara säker från atombombernas explosioner: avlopp och tunnelbanestationer, skyddsrum (som var helt standard när det gällde skydd jämfört med Valvens byggnad för den amerikanska regeringen genom Vault-Tec), eller som i fallet med Keller Familjen och National Guard Depot. Men utan ett mycket stark yttre sköld med tät metall eller sten som försvarade dem från både värme och rörelseenergi av chockvågen av nukleära explosioner (t.ex. Lamplights bergrum eller Raven Rock), överlevde några civila fullt ut av kärnkraftens utbyte. Några som utsattes för höga nivåer av strålning blev Ghouls, och några av dessa Ghouls, bildade i sin tur egna samhällen.

Det verkar som vissa familjer faktiskt överlevt i flera år efter det att bomberna föll. I avlopp, vilket kan ses efter att aktivera radiosignalerna Oscar Zulu, när det avslöjades att Bob Anderstein behövde hjälp för sin familj. De som redan hade tjänat (eller köpt) platser i Valven gick in dem innan kärnvapenattacken började. De som inte var i Valven hade, emellertid, blivit lämnade vind för våg av bomber och stridsspetsar och egna provisoriska nedfalls skyddsrum. En kvinnlig ghoul med namn Carol som lever i ghoulsamhället Underworld i Fallout 3 sa, "Min familj hade inte mycket pengar, så vi kunde inte gå in en Valv." Det verkar som att bara måttligt rika personer kunde köpa in sig i ett Valv vid tiden av Det Stora Kriget. Men, enligt brev som upptäcktes i brevlådor, så hade många av dem som hade råd med det gav inte ett säkert avtal att bo i ett Valv, på grund av tidsbrist, Vault-Tec var tvugna att bygga nya Valv, slutligen hade de bara konstruerat 122 av dessa högsta skyddsrum innan bomberna föll. Anledningen till att så många var kvar oskyddade när slutet kom beror på Washington D.C:s Valv varit fulla, medan Valv i mindre folkrika stater som Oklahoma var nästan obebodda. Det finns en lapp som har en slumpmässig chans att visas i valfri plats i Fallout 3 där det står att ett hem eller en familj i den Kapitala Ödemarken var nekade att få tillgång till ett närliggande Valv, utan istället erbjöds dem att få en plats i Kanada. Det är dock inte känt om det faktsikt finns ett Valv i Kanada.

Advertisement