Убежище
Advertisement
Убежище
Боеприпасы в играх
Fast Shot
Боеприпасы Fallout
Боеприпасы Fallout 2
Боеприпасы Fallout 3
Боеприпасы Fallout 4
Боеприпасы Fallout: New Vegas
Боеприпасы Fallout 76
Боеприпасы Fallout Tactics
Боеприпасы Fallout: Brotherhood of Steel
Боеприпасы Van Buren

Боеприпасы (англ. Ammunition) — любая вещь, которой заряжают оружие в серии игр Fallout.

Список всех боеприпасов в играх Fallout[]

Боеприпас FO1 FO2 FOT FOBOS VB FO3 FNV FO4 FO76
Патрон кал. 22LR (да) Да
Патрон кал. 223 (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да
Патроны калибра 30,06 (да) Да
Патроны калибра 0,303 (да) Да
Патрон кал. 308 (да) Да (да) Да (да) Да
Патрон кал. 32 (да) Да
Патрон кал. 357 «Магнум» (да) Да
кал. 38 «Спешиал» (да) Да
Патрон калибра 0,44 «Магнум» (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да
Патроны калибра 0,45 (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да
Патрон кал. 45-70 (да) Да
Патрон кал. 50 (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да
Патрон 20 кал. (да) Да
Картечь, 12 калибр (да) Да (да) Да
Патроны пулевые 12 калибра (да) Да
Патроны 12 калибра СПЭ (да) Да
Патрон дробовика (да) Да
Патроны для дробовика, 12 калибр (да) Да
Резиновые пули 12 калибра (да) Да
Снаряды ЭМИ 12 калибра (да) Да
Патрон с картечью (да) Да
Патрон 12 кал. (да) Да
Иглы 2 мм (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да
4,7-мм безгильзовые (да) Да
5-мм патрон (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да
5,56-мм патрон (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да
7,62 мм (да) Да (да) Да (да) Да
9 мм (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да
10-мм патрон (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да
12,7-мм патрон (да) Да
14 мм ББ (да) Да (да) Да (да) Да
Иглы 15 мм (да) Да
25-мм граната (да) Да
40-мм граната (Граната 40 мм) (да) Да (да) Да (да) Да
75-мм снаряд (да) Да
Энергоячейка Чужих (да) Да (да) Да
Силовой модуль Чужих (да) Да
Боеприпас для бластера Чужих (да) Да
Заряд АРХИМЕДа II (да) Да
Шарик для пневматического ружья (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да
Банка с кислотой (да) Да
Дротик (да) Да
Электронный заряд (да) Да (да) Да
Энергетическая батарея (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да
Заряд плазмы (да) Да
Патрон для гамма-пушки (да) Да
Топливо для огнемёта (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да
Большая энергетическая батарея (да) Да
Боеприпасы для инъектора (да) Да (да) Да (да) Да
Волшебный боеприпас спутника (да) Да
Аккумулятор для гипнотрона (да) Да
Микроядерный аппарат (да) Да
Микроядерная батарея (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да
Ядерная батарея (да) Да
Ядерный блок (да) Да
Ядерный выстрел (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да
Гранатомётный выстрел (да) Да (да) Да
Гвозди (да) Да
Железнодорожный костыль (да) Да
Железнодорожный гвоздь (да) Да
Ракета (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да (да) Да
Стрела для гарпуна (да) Да
Пушечное ядро (да) Да
Криогенный заряд (да) Да
Сигнальная ракета (да) Да

Заметка[]

Advertisement