Krypta
Advertisement
Krypta

Zdolniacha

Masz większe wrodzone zdolności niż ogół średniaków, więc nie poświęcasz szczególnej uwagi nauce. Każdy ze współczynników jest wyższy o 1 pkt, lecz wszystkie umiejętności są niższe o 10%, a przy awansach dostajesz o 5 pkt. mniej.

Zdolniacha (ang. gifted) jest cechą występującą we wszystkich grach z serii Fallout z wyjątkiem Fallout 3. Zyski z niej płynące uważane są za niewspółmiernie duże w stosunku do wad. W związku z tym w Van Buren jej pozytywny efekt miał zostać ograniczony do dodatkowych pięciu punktów do rozdysponowania na współczynniki (po jednym punkcie do każdego współczynnika daje razem siedem). Ciekawą koncepcję przedstawił J. E. Sawyer w swojej papierowej adaptacji Fallouta zmienił karę na obniżenie częstotliwości zdobywania profitów o jeden.

Advertisement