FANDOM


Wniosek 312 - akt prawny, względnie rekomendacja władz Enklawy, nakazująca, albo zalecająca likwidację intruzów na terytorium kontrolowanym przez Enklawę, niezwłocznie po ich wykryciu.

Występowanie

Wniosek 312 został wspomniany jedynie w Fallout 2.

Symbolenklawy Enklawa Symbolenklawy
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.