FANDOM


Wielka Wojna Kupców - konflikt pomiędzy kilkoma dużymi spółkami handlowymi Hubu który miał miejsce w latach 2126 i 2128, rok po śmierci Angusa założyciela Hubu.

Przyczyny

W 2126 roku, pewna grupa kupców zajęła wieżę ciśnień znajdującą się na południu miasta. Oznajmili oni że każdy kto chce dostać wody musi wnieść opłatę. Pomiędzy mieszkańcami a kupcami rozpoczęła się wojna.

Przebieg

O przebiegu konfliktu wiemy niewiele. Kupcy Wodni zamknęli miasto, ale byli w mniejszości. Mężczyzna imieniem Roy Greene (dziadek Justina Greena) wynegocjował porozumienie i zakonczył wojnę.

Skutki

Po wojnie utworzona została Rada Centralna Hubu złożona z dwóch reprezentantów z każdej największej spółki karawanowej miasta. Długi okres niezdecydowania i negocjacji spowodował utrzymanie status quo Hubu.

Występowanie

Wielka Wojna Kupców jest wspomniana w Fallout przez Beth. Nieco dokładniejsze informacje o konflikcie znajdują się w Biblii Fallouta.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.