FANDOM


Wielka Wojna - wojna atomowa, która zniszczyła świat.

Przyczyny

Wielka wojna była następstwem wojny chińsko-amerykańskiej oraz wojen o surowce. Świat był pogrążony w chaosie. Kończące się surowce, brak ropy, kryzys polityczny doprowadziły do rozwiązania ONZ, która była gwarantem stabilności na świecie. Mocarstwa takie jak Stany Zjednoczone, ZSRR i Chiny zaczęły być coraz bardziej agresywne.

Przebieg

Wojna zaczęła się (i skończyła zarazem) 23 października 2077. Nie jest pewne, kto zrzucił pierwszą bombę, Enklawa obwinia o to Chińczyków. Wojna trwała bardzo krótko, ale była niewiarygodnie niszczycielska. Zostało wyzwolone więcej energii niż podczas wszystkich poprzednich konfliktów razem wziętych.

Skutki

Bezpośrednio sama wojna zaczęła się gdy zostały wystrzelone ładunki jądrowe. Po około dwóch godzinach cała Ziemia pogrążyła się w ciemnościach. Wielu mieszkańców sądziło, że wyjące syreny to tylko kolejny fałszywy alarm i nie weszło do Krypt, które zostały w krótkim czasie w większości zamknięte (z wyjątkiem Krypty 12).

Bomby dokonały olbrzymich spustoszeń i skażenia wielu terenów, w tym większości wód świata. Wiele krajów zostało całkowicie zniszczonych, nie wiadomo czy jakiekolwiek państwo ocalało. Po kilkudziesięciu latach nastała zima nuklearna.

Jedna z bomb trafiła w Ośrodek Badawczy West Tek i uwolniła do atmosfery duże ilości wirusa FEV. Wywołało to dużą ilość mutacji i skażenie powietrza tym wirusem, jednak ludzie urodzeni nie zmieniali się w supermutanty. Tylko kontakt z cieczą kończył się zmianą w ten organizm.

Nieliczne rządy państw ocalały, jak na przykład Enklawa - dawny rząd i sztab armii USA. Na gruzach starego świata powstały jednak różne frakcje, jak duchowy następca Stanów Zjednoczonych - Republika Nowej Kalifornii. Nieliczne tereny badań nad zaawansowaną techniką ocalały, między innymi Instytut we Wspólnocie, czy grupa naukowców osiadłych w Rivet City.

Ciekawostki

  • Wielka Wojna toczyła się między USA, ZSRR i Chinami, ale nie wiadomo, co się stało z południową półkulą. Możliwe że takie kraje, jak Brazylia lub Australia mogły ocaleć.
  • Data wojny wypada rzekomo w sobotę. Zgodnie z obliczeniami 23 października 2077 roku też wypada w sobotę. Niektórzy sądzą, że naprawdę tego dnia dojdzie do nuklearnej zagłady.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.