Krypta
Advertisement

Wielka Wojna - wojna atomowa, która zniszczyła świat.

Przyczyny[]

Wielka wojna była następstwem wojny chińsko-amerykańskiej oraz wojen o surowce. Świat był pogrążony w chaosie. Kończące się surowce, brak ropy, kryzys polityczny doprowadziły do rozwiązania ONZ, która była gwarantem stabilności na świecie. Mocarstwa takie jak Stany Zjednoczone, ZSRR i Chiny zaczęły być coraz bardziej agresywne.

Przebieg[]

Wojna zaczęła się (i skończyła zarazem) 23 października 2077. Nie jest pewne, kto zrzucił pierwszą bombę, Enklawa obwinia o to Chińczyków. Wojna trwała bardzo krótko, ale była niewiarygodnie niszczycielska. Zostało wyzwolone więcej energii niż podczas wszystkich poprzednich konfliktów razem wziętych.

Skutki[]

Bezpośrednio sama wojna zaczęła się gdy zostały wystrzelone ładunki jądrowe. Po około dwóch godzinach cała Ziemia pogrążyła się w ciemnościach. Wielu mieszkańców sądziło, że wyjące syreny to tylko kolejny fałszywy alarm i nie weszło do Krypt, które zostały w krótkim czasie w większości zamknięte (z wyjątkiem Krypty 12).

Bomby dokonały olbrzymich spustoszeń i skażenia wielu terenów, w tym większości wód świata. Wiele krajów zostało całkowicie zniszczonych, nie wiadomo czy jakiekolwiek państwo ocalało. Po kilkudziesięciu latach nastała zima nuklearna.

Jedna z bomb trafiła w Ośrodek Badawczy West Tek i uwolniła do atmosfery duże ilości wirusa FEV. Wywołało to dużą ilość mutacji i skażenie powietrza tym wirusem, jednak ludzie urodzeni nie zmieniali się w supermutanty. Tylko kontakt z cieczą kończył się zmianą w ten organizm.

Nieliczne rządy państw ocalały, jak na przykład Enklawa - dawny rząd i sztab armii USA. Na gruzach starego świata powstały jednak różne frakcje, jak duchowy następca Stanów Zjednoczonych - Republika Nowej Kalifornii. Nieliczne tereny badań nad zaawansowaną techniką ocalały, między innymi Instytut we Wspólnocie, czy grupa naukowców osiadłych w Rivet City.

Ciekawostki[]

  • Wielka Wojna toczyła się między USA, ZSRR i Chinami, ale nie wiadomo, co się stało z południową półkulą. Możliwe że takie kraje, jak Brazylia lub Australia mogły ocaleć.
  • Data wojny wypada rzekomo w sobotę. Zgodnie z obliczeniami 23 października 2077 roku też wypada w sobotę. Niektórzy sądzą, że naprawdę tego dnia dojdzie do nuklearnej zagłady.
Advertisement