FANDOM


Eiljah

Elijah, jedyny Starszy będący wcześniej Skrybą

Starszy -  najwyższy tytuł w Bractwie Stali. Starsi w Bractwie pełnią rolę przywódców. Na czele Bractwa stoi Rada Starszych, która wspólnie z Wysokim Starszym podejmuje decyzje odnośnie działań organizacji. Każdym samodzielnym oddziałem operacyjnym Bractwa zarządza Starszy.

Starszym zostać mogą zwykle jedynie Paladyni. Jedynym znanym wyjątkiem był Starszy Elijah, który wcześniej był Skrybą.

Przywódcą całego Bractwa jest Wysoki Starszy. Wysocy Starsi wywodzili się głównie z rodu Maxsonów, jednak zdarzały się wyjątki, jak np: Rhombus (choć mógł on być spokrewniony z rodziną Maxsonów, ponieważ został właśnie wysokim starszym).

Znani Starsi:

Wysocy Starsi

Starsi

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.