FANDOM


Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych - stanowiły armię Stanów Zjednoczonych przed Wielką Wojną, składającą się z następujących części: Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Korpusu Piechoty Morskiej oraz Straży Wybrzeża.

HistoriaEdytuj

Przed WojnąEdytuj

W roku 2077, Armia USA była najpotężniejszą siłą militarną na świecie. Jedynie Armia Chin mogła do niej równać. Była w stanie prowadzić kilka wojen na całym świecie jednocześnie, jednak z braku paliwa jej mobilność zaczęła słabnąć. Dwie potężne organizacje: Enklawa oraz Bractwo Stali kontynuują tradycję armii amerykańskiej.

Pierwszą operacją wojsk amerykańskich była wojna o niepodległość w latach 1775-1783, toczona z Wielką Brytanią. Innymi ważnymi operacjami wojskowymi były: Wojna secesyjna, I wojna światowa oraz II wojna światowa.

W XXI stuleciu ważniejszymi operacjami były: wojny o surowce, wojna z Chinami, aneksja Meksyku i Kanady.

Po Wielkiej WojnieEdytuj

O
Generał chase z żołnierzami
rganizacjami, które powstały po Wielkiej Wojnie ze szczątków tej Armii USA są Enklawa (połączenie rządu i części armii) oraz Bractwo Stali (wojskowi i naukowcy z bazy wojskowej Mariposa). Ponadto wiele pomniejszych oddziałów rozproszyło się, lub dołączyło do innych frakcji.

Chociaż Enklawa kontynuowała tradycję amerykańską, to Bractwo Stali zupełnie zmieniło swój charakter.

Rodzaje sił zbrojnychEdytuj

Siły lądoweEdytuj

Zobacz też: United States Army

Siły lądowe (ang. United States Army) były najliczniejszą i najsilniejszą sekcją wojsk amerykańskich. Stanowiła ona podstawę i trzon potęgi amerykańskiej armii. W jej skład wchodziła piechota, oddziały pancerne, zmechanizowane i pomocnicze.

Marynarka wojennaEdytuj

Zobacz też: United States Navy

Marynarka Wojenna (ang. United States Navy) jeden z rodzajów amerykańskich sił zbrojnych odpowiedzialny za organizację, szkolenie oraz wyposażenie morskich sił zbrojnych - w tym Korpusu Piechoty Morskiej - do prowadzenia działań bojowych na morzu.

Siły powietrzneEdytuj

Zobacz też: United States Air Force

Siły powietrzne (ang. United States Air Force) były siłami lotniczymi Stanów Zjednoczonych odpowiedzialny za pewną część działań w powietrzu (duża liczba samolotów i śmigłowców bojowych podlega także marynarce wojennej, wojskom lądowym i korpusowi piechoty morskiej).

Korpus piechoty morskiejEdytuj

Zobacz też: United States Marine Corps

Korpus Piechoty Morskiej (ang. United States Marine Corps) korpus jest osobną służbą od marynarki wojennej, ale wraz z marynarka wojenną Stanów Zjednoczonych podlega kierującemu Departamentem Marynarki sekretarzowi marynarki. Jak sama nazwa jednostki wskazuje, jej przeznaczeniem jest desant od strony morza.

Straż wybrzeżaEdytuj

Straż Wybrzeża (ang. United States Coast Guard) - najmniejszy z rodzajów amerykańskich sił zbrojnych. Jej zadaniem jest obrona narodowa, ochrona bezpieczeństwa morskiego, wsparcie przy egzekwowaniu amerykańskiego prawa na wodach okalających terytorium Stanów Zjednoczonych, oraz ochrona środowiska naturalnego. Łączy funkcje wojskowe i cywilne.

Gwardia NarodowaEdytuj

Zobacz też: Gwardia Narodowa

Gwardia Narodowa (ang. US National Guard) - formacja typu milicyjnego, mająca wspierać regularną armię Stanów Zjednoczonych. W czasach pokoju pomaga służbom porządkowym w przypadku klęsk żywiołowych czy podczas obowiązywania stanu wyjątkowego.

Znane operacjeEdytuj

Bazy Edytuj

Zachodnie WybrzeżeEdytuj

Środkowy ZachódEdytuj

Wschodnie WybrzeżeEdytuj

GaleriaEdytuj

PropagandaEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.