FANDOM


Formalnie - Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych. Do lat czterdziestych XXIII w. liczebność sił zbrojnych Enklawy, organiczona przez wielkość populacji zamieszkującej platformę wiertniczą, mogła wynosić jedynie kilkuset żołnierzy. Podstawowym rodzajem wojska była piechota opancerzona.

Dowództwo

W strukturze dowodzenia Enklawy znajdowała się kwatera główna, której podlegali samodzielni dowódcy polowi, tacy jak płk Sanders. Zwierzchnik Korpusu Chemicznego Stanów Zjednoczonych w sprawach najwyższej wagi składał sprawozdania bezpośrednio do gabinetu prezydenta.

Stacja Nadzoru ENKLAWA

Platformiawietnicza

Oryg. Control Station ENCLAVE - główna siedziba Enklawy - uzbrojona platforma wiertnicza, wyposażona w lądowisko. Zewnętrzną ochronę stacji stanowiły ciężkie działa laserowe oraz system identyfikacji "swój czy wróg" (IFF). Platforma obsługiwana była przez operatorów.

Skład bojowy

Skład bojowy odzwierciedlał defensywne nastawienie Enklawy w skali taktycznej.

Kompania Nadzoru

Kompania Nadzoru Enklawy, w oryg. Enclave Control Company (ECC) - oddział odpowiedzialny za ochronę perymetru Enklawy. W skład kompanii wchodziły:

 • patrol chroniący perymetr Bazy Navarro - co najmniej pluton, składający się z 40 żołnierzy,
 • drużyna kpt. Pickarda - 13 żołnierzy, pełniących funkcje policyjne w Mariposa (oryg. - Patrolman),
 • odwodowa drużyna sierż. Granite'a - 4 żołnierzy.

Stosownie do Wniosku 312 żołnierze Enklawy byli upoważnieni do fizycznej eliminacji obcych, naruszających chroniony perymetr Navarro (do 3 kwadratów od bazy).

Aeromobilny oddział szturmowy

Drużyna szturmowa

Oddział szturmowy w intro Fallout 2

Odział uderzeniowy, stacjonujący poza stałym lądem oraz platformą wiertniczą, przenoszony przy pomocy lataczy. Oryg. - verti-assault squads, flyboys.

Skład - co najmniej dwie drużyny szturmowe, działające też pojedynczymi zespołami. Uzbrojenie - miniguny, broń plazmowa.

Wzmianki - zajęcie Krypty 13 (intro Fallout 2, Biblia Fallouta, timeline 16 maja 2242), dialog Gecko - oficer komunikacyjny Enklawy. Prawdopodobnie też - zniszczenie Arroyo.

Nie wiadomo, jaki był związek oddziału z drużyną kpt. Kregera oraz z "drużynami szturmowymi", dostarczającymi niewolników w celu prowadzenia wykopalisk w Bazie Wojskowej Mariposa (Biblia Fallouta, timeline lipiec-sierpień 2236).

Szpony śmierci

Stado inteligentnych szponów śmierci, kierowane przez Gruthara. Co najmniej 6 w pełni dojrzałych osobników, którym powierzono nadzór nad Kryptą 13, po usunięciu jej oryginalnych mieszkańców. Eksterminowane przez Secret Service z powodu buntu.

Straże

Koszary platformy

Platforma wiertnicza oraz baza Navarro posiadały własne oddziały ochrony.

 • Za wewnętrzne bezpieczeństwo platformy wiertniczej odpowiadała kompania wartownicza, składająca się co najmniej z 79 żołnierzy piechoty opancerzonej. Jego bazą były koszary na pierwszym poziomie platformy. Oddział ten dzielił się na zespoły, a także posiadał w swoim składzie drużynę rekrutów oraz służby (wywiad, łączność, więzienną i wewnętrzną). Straż stacji wspierana była przez co najmniej 24 roboty strażnicze.
Główna baza navarro
 • Za zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo bazy Navarro odpowiadał pluton wartowniczy, składający się z 24 żołnierzy. W skład oddziału wchodzili żołnierze piechoty opancerzonej i lekkiej. Straż Navarro wspierana była przez dziewięć automatycznych działek plazmowych, zlokalizowanych na powierzchni bazy.:

Służby

Korpus Chemiczny

Oryg. - United States Chemical Corps, US Chemical Corps (USCC) - służba naukowo-badawcza Enklawy. Dowódca - ppłk dr Charles Curling. Przedmiotem badań Korpusu były:

 • opancerzenie indywidualne, w tym projekt ATHENA,
 • wirus FEV Curling-13 (Projekt),
 • alternatywne jednostki bojowe, takie jak inteligentne Szpony Śmierci, cybernetyczne psy, czy zarażony FEV żołnierz, poddany cyborgizacji (Frank Horrigan).

Obok naukowców w skład Korpusu wchodzili opiekunowie zwierząt, zajmujący się Szponami Śmierci. Korpus posiadał także wyodrębnioną komórkę organizacyjną zajmującą się konserwacją jednostek cybernetycznych.

Po zniszczeniu platformy wiertniczej dowództwo nad personelem Enklawy w trakcie ewakuacji na wschodnie wybrzeże objął naukowiec, dr Autumn.

Technicy i operatorzy

Służba sił zbrojnych odpowiedzialna za kontrolę ruchu powietrznego, łączność oraz obsługę głównych komputerów i zasilania w energię. Członkowie tej służby w Navarro określani byli jako technicy, zaś platformę wiertniczą obsługiwali operatorzy. Technicy byli wyposażeni w energetyczną broń boczną oraz posiadali teoretyczne przeszkolenie w jej użyciu.

Pozostałości

Po zniszczeniu platformy w 2242 r. większość żołnierzy i personelu Enklawy, pod dowództwem dr. Autumn, została ewakuowana na wschodnie wybrzeże, do bazy Raven Rock. Niezależnie od tego na zachodzie działały, albo mogły działać:

 • pozostawiona przez dr. Autumn'a obsada Bazy Navarro, w tym kilka lataczy oraz aeromobilna drużyna kpt. Kregera - aż do momentu zdobycia tej bazy przez siły Republiki Nowej Kalifornii,
 • patrol/patrole w perymetrze Bazy Navarro,
 • drużyna sierż. Granite'a, która jesienią 2242 r. ewakuowała się z ginącej platformy wiertniczej na pokładzie PMV Valdez, a następnie udała się do Navarro (wg Biblii Fallouta),
Mini-FOV Logo Ten fragment bazuje na Van Buren i nie jest potwierdzony przez kanon Fallouta.
 • zagubiony patrol Enklawy - sześcioosobowy zespół poszukujący bazy MacArthur, około 2253 r. możliwy do napotkania na terenie Utah (unikalne zdarzenie).
Symbolenklawy Enklawa Symbolenklawy
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.