FANDOM


Ten artykuł zawiera informacje na temat Rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, który w świecie Fallouta stanowił trzon Enklawy.

Przed Wielką WojnąEdytuj

Władza wykonawczaEdytuj

Władzę wykonawczą w przedwojennych Stanach Zjednoczonych tak samo jak w rzeczywistości sprawował prezydent. W grach Serii Fallout zostało wymienionych również kilka departamentów takich jak:

Nieznany dokładniej z nazwy departament zajmujący się obronnością kraju. Wspomniane zostały jego dwie nazwy, nie wiadomo, która jest kanoniczna:

  • Departament Wojny - o którym mowa w dzienniku kpt. Maxsona napisanego w 2077 roku.
  • Departament Obrony - związany z badaniami nad pancerzem HERMES został wymieniony również w "Profilu Frakcji - Bractwo Stali" a jego siedzibą był Pentagon. Wspomniany został również we wpisie z terminalu w West Tek w 2076 roku.

Sekretarz Obrony został wspomniany w dokumencie projektowym więzienia Tibbets. Zgodnie z informacjami z anulowanego Van Buren mógł sprawować ograniczoną władzę nad armią. Niektóre dywizje należały do poszczególnych wspólnot i nie podlegały rządowi federalnemu. Podobna sytuacja miała miejsce w XIX wieku, kiedy to poszczególne stany zarządzały oddziałami ochotników.

Nieznane bliżej departamenty odpowiadające za energię:

  • Departament Energii - wymieniony na osi czasu w 2053 roku.
  • Departament Wody oraz Mocy - wspomniane na jednym z holodysków w Fallout.

Ponadto w 2241 roku istniała Komisja Energii Atomowej.

  • Federalny departament do spraw zagranicznych, najprawdopodobniej Departament Stanu.
  • Federalna służba zajmująca się produkcją i wydawaniem obligacji wojennych, najprawdopodobniej Departament Skarbu.
  • Federalny departament odpowiedzialny za nadzór nad organami ścigania, znany szerzej jako FBI oraz inne biura takie jak Agencja Ochrony Środowiska, BADTFL, USSA oraz Archiwa Narodowe.

Władza ustawodawczaEdytuj

Władzę ustawodawczą stanowił Kongres z siedzibą na Kapitolu.

Włądza sądowniczaEdytuj

Sądy federalne zostały wspomniane w dokumentach koncepcyjnych więzienia Tibbets.

Po wojnieEdytuj

Główny Artykuł: Enklawa

W marcu 2077 roku w wyniku realnej groźby wojny nuklearnej oraz bezpośredniego ataku ze strony Chin, prezydent wraz z najbliższymi współpracownikami, senatorami, wojskowymi oraz urzędnikami udał się do tajnych placówek. Rząd został przekształcony w organizację znaną później jako Enklawa.

Była to jedna z niewielu przedwojennych organizacji, którym udało się przetrwać wojnę. Członkami Enklawy byli twardogłowi ludzie, którzy zamierzali kontynuować swoją walkę po apokalipsie i uwolnić świat od komunistów, a następnie odbudować nowy lepszy świat. Według nich szansą na przetrwanie i odniesienie sukcesu była ciągłość władzy. Siedzibą Enklawy stała się Platforma wiertnicza należąca przed wojną do rządowej firmy Poseidon Oil.

Zobacz teżEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.