Krypta
Advertisement
Krypta

Max Hit Points.png

Punkty wytrzymałości (w skrócie: PW, ang. Hit Points = HP) odzwierciedlają stan fizyczno-zdrowotny postaci. Maksymalne PW oznaczają optymalny i najlepszy możliwy stan, zaś aktualne odnoszą się do jej stanu w danej chwili. Punkty wytrzymałości przeważnie traci się odnosząc rany podczas walki, ale także na skutek promieniowania, zatrucia, wpadnięcia w pułapkę, przebywania w zainfekowanych pomieszczeniach, stąpania po skażonych powierzchniach lub innych wydarzeń. Można je zaś zregenerować, zażywając żywność, medykamenty i chemikalia, wykorzystując umiejętność Pierwsza pomoc lub Leczenie (też: Medycyna), wspomagając się zestawami opatrunkowymi i apteczkami, odpoczywając (w dostosowanym do tego miejscu lub pod gołym niebem) albo po prostu czekając, aż rany z czasem same się zagoją.

Kiedy punkty wytrzymałości danej postaci spadną do zera bądź poniżej, ginie ona (w przypadku androidów, robotów, wieżyczek i innych nieżywotnych postaci i obiektów – następuje zniszczenie). Gdy śmierć spotyka głównego bohatera kierowanego przez gracza, wiąże się to z końcem rozgrywki i koniecznością wczytania uprzednio zapisanej gry.

Postać zyskuje kilka (rzadziej kilkanaście) maksymalnych PW przy każdym awansie na wyższy poziom doświadczenia – konkretna ich ilość zależy od Wytrzymałości postaci oraz opcjonalnie od poziomu profitu Życiodajna moc (lub jego braku).

Początkowa liczba punktów wytrzymałości wynosi: 15 plus Siła i podwojona Wytrzymałość (15+SI+2*WT).

Liczba punktów wytrzymałości otrzymywanych co poziom wynosi: połowę Wytrzymałości plus dwa (WT/2+2) – zaokrąglając połówki w dół. Powyższy wzór nie uwzględnia profitu Życiodajna moc, który jest wszakże możliwy do wybrania dopiero od 12 poziomu – dla postaci z tym profitem wzór to: WT/2+2+4*Życiodajna moc.

Advertisement