Krypta
Advertisement

Promieniowanie radioaktywne - zdolność jąder atomowych do rozpadu promieniotwórczego, który najczęściej jest związany z emisją cząstek alfa, cząstek beta oraz promieniowania gamma.

Szczególnym rodzajem promieniotwórczości jest rozszczepienie jądra atomowego, podcz

Radjacja.gif

as którego radioaktywne jądro rozpada się na dwa fragmenty oraz emituje liczne cząstki, między innymi neutrony, które mogą indukować kolejne rozszczepienia. Zjawisko takiej reakcji łańcuchowej jest wykorzystane w elektrowniach jądrowych oraz w bombach jądrowych.

Świat Fallouta

Świat Fallouta jest w dużej części skażony przez promieniowanie radioaktywne. Ludzie, rośliny, zwierzęta, ziemia woda. Wszystko to w wyniku wojny atomowej zostało napromieniowane w wyniku opadu powstałego po wybuchu bomb atomowych. Energia atomowa w przedwojennym świecie Fallout była bardzo powszechna, broń, pancerze wspomagane a nawet samochody napędzane były energią atomową.

Wpływ na organizmy żywe

Promieniowanie doprowadziło do wyjałowienia dużych części ziemi i mutacji wśród organizmów. Zmieniło to organizmy ludzi, dzięki temu powstały min. ghule. Wśród stworzeń można było zaobserwować jeszcze więcej mutacji. Zwykłe skorpiony przybrały gigantyczne rozmiary, a krowy zaczęły rodzić się z dwiema głowami. Ci ludzie, którzy wystawieni byli na szkodliwe promieniowanie przez duży czas lub przebywali bezpośrednio w okolicy wybuchu bomby i przeżyli, zaczęli obserwować zmiany w swoich organizmach. Skóra zaczęła schodzić i się wysuszać. Wielu z nich pozamieniało się w ghule, a część zmarła w wyniku chor

Ghulszkic.jpg

oby popromiennej. Ci, którzy nie mogli zaakceptować nowych siebie popadli w szał i zdziczeli.

Ghule w wyniku promieniowania stały się całkowicie bezpłodne, przez co nie mogły kontynuować nowego "gatunku", jednak w wyniku promieniowania mogły dożywać setek lat. Wiele ghuli pamięta jeszcze świat przed wojną.

Wiele drobnych i niegroźnych dotąd dla ludzi zwierząt w wyniku mutacji przybrało ogromne rozmiary, stając się jednocześnie niezwykle agresywnymi i zabójczymi istotami. Przykładem tego mogą być owady takie jak muchy, modliszki czy mrówki. Niektóre zwierzęta wskutek mutacji posiadły nawet nietypowe zdolności, przemierzając świat możemy napotkać m.in mrówki oraz gekony ziejące ogniem.

Fallout i Fallout 2

Zobacz też: Napromieniowanie

W Fallout i Fallout 2 promieniowanie nie odgrywa większej roli, chociaż są miejsca szczególnie mocno napromieniowanie, a w to w dużej ilości może być szkodliwe. Przykładem takiego miejsca jest Blask. Pozio

Radubranie.JPG

m promieniowania można zmniejszyć za pomocą Rad-X. Promieniowanie w większej dawce może doprowadzić do śmierci.

Fallout 3 i Fallout: New Vegas

W Fallout 3 promieniowanie mierzone jest w RAD'ach na sekundę. Promieniowanie mierzone jest za pomocą licznika geigera umieszczonego w Pip-Boyu. Niewielkie dawki nie są szkodliwe dla człowieka, jednak lekka choroba popromienna zaczyna się na poziomie 200 RAD'ów. Poziom 600 RAD jest już groźny, a promieniowanie przekracające 1000 RAD/sek jest zabójcze dla człowieka.

Promieniowanie w organiźmie można zmniejszać u lekarza lub za pomocą Rad-X albo profitów.

Najbardziej napromieniowanym miejscem w Fallout 3 są okolice Krypty 87.

System promieniowania w Fallout: New Vegas jest taki sam jak w Fallout 3.

Advertisement