Krypta
Advertisement
Krypta

Posterunek Wygnańców jest obozem Wygnańców z Bractwa

Stali zajmujących się zagospodarowaniem resztek oddziału Wirtualnych Zabezpieczeń Strategicznych. W dodatku Operacja Anchorage, jest on osiągalny poprzez użycie windy przy Skrzyżowaniu Bailey'a.

Zadania związane z lokacją

Galeria

Wideo

[1] Gary_23_easter_egg_(Fallout_3)

Ważne miejsca w Fallout 3