Krypta
Advertisement

Mini-FOV Logo.png

Ten fragment bazuje na Van Buren i nie jest potwierdzony przez kanon Fallouta.


W Van Burenie umiejętność Retoryka została podzielona na Perswazję i Oszukiwanie.

Słowa J.E. Sawyera:

Ta umiejętność to druga połowa tego, co zawierało się w Retoryce. Jest używana w przyjaznej dyplomacji, subtelnej manipulacji i bezpośrednim zastraszaniu. Poza tym, jak już wcześniej to omawialiśmy, uważam, że mogłaby być z powodzeniem stosowana do prób kontrolowania towarzyszących graczowi postaci niegrywalnych podczas walki. Chociaż generalnie CNPCe byłyby sterowane przez komputer, sądzę, iż danie możliwości graczowi z dużą Perswazją szansy na kontrolę swoich kompanów jest rozsądne i korzystne dla potrzeb rozszerzenia przydatności Perswazji w czasie gry.
Niektórzy z CNPCów są naprawdę ulegli, a inni to bojowniczo nastawione osły, które niczego nie słuchają. Są też tacy, którzy szaleją, widząc określony typ stworzeń lub w inny sposób są denerwowani miejscowym zachowaniem. Także ranny NPC może być niezwykle trudny do kontrolowania, ponieważ własne życie ma dla nich pierwszeństwo przed twoim marzeniem o byciu wielkim zwycięzcą. Perswazja mogłaby być używana do wyrównywania tendencji NPCów do robienia tego, co chcą, i wtedy, kiedy chcą. Im wyższa Perswazja, tym większe prawdopodobieństwo, że NPC podda sie kontroli gracza, nawet pomimo pewnego przymusu.
Advertisement