FANDOM


Operacja Anchorage - operacja zbrojna przzeprowadzona przez Stany Zjednoczone w celu odzyskania Alaski z rąk Chin.

Przyczyny

W wyniku pogroszenia się stosunków dyplomatycznych pomiędzy dwoma mocarstwami: Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową amerykanie umieścili na Alasce znaczną część swoich żołnierzy w celu ochrony ostatnich złóż ropy na Alasce przed ewentualnym atakiem od strony Cieśniny Beringa. Ustanowiona została Linia Frontu Anorchage. W 2066 roku po wybuchu wojny chińsko-amerykańskiej Alaska została w szybkim czasie zajęta przez chińczyków, jednak nie udało im się wyprzeć amerykanów. Walki na Alasce trwały od 2066 roku aż do 2077.

Przebieg

Walki na Alasce toczyły się od 2066 roku. Żadna ze stron nie mogła zdobyć znaczącej przewagi nad przeciwnikiem. W 2067 roku, pierwszy raz użyto bojowo pancerzy wspomaganych T-45d. Pozwoliło to amerykanom zdobyć przewagę, jednak nie byli w stanie zniszczyć wszystkich chińskich sił. W tym czasie amerykanie przeprowadzili wiele pomniejszych operacji, min. Czerwone Żniwa, jednak żadna z nich nie przyniosła im większych korzyści.

Przez cały czas amerykanom walkę utrudniała Kanada, która nie godziła się na transport żołnierzy przez jej terytorium. W końcu w 2076 roku została zaanektowana przez Stany Zjednoczone, od tego momentu zaczęły one zdobywać przewagę.

Generał Constantine Chase zaczął wprowadzać do walki model T-51b. Od tego czasu wojska chińskie były stopniowo wypierane przez amerykanów. Punktem kulminacyjnym był rok 2077, kiedy to amerykanie poczynili największe postępy. Alaska ostatecznie została wyzwolona przez amerykanów.

Skutki

W odpowiedzi na atak ze strony Chin, amerykanie zajęli dużą część Chin. Walki trwały zarówno na Alasce jak i w Chinach. Przez utrudnianie wojny Stanom Zjednoczonym, kanadyjczycy utracili niepodległość.

Amerykanie nie cieszyli się zbyt długo zwycięstwem, ponieważ dwa tygodnie po zwycięstwie wybuchła Wielka Wojna. Generał Chase nakazał doktorowi Braunowi stworzyć Symulację Odzyskania Anchorage.

Występowanie

Operacja Odzyskania Anchorage występuje w dodatku do Fallout 3 pod tytułem Operacja Anchorage.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.