FANDOM


Niewolnictwo
Niewolnictwo
- zjawisko często występujące w powojennym świecie. Wszystko sprowadza się do tego że lepiej uzbrojone grupy bandytów napadają, krępują lub zabijają słabsze osoby lub grupy ludzi, potem wykorzystują je jako niewolników bądź sprzedają dalej.

Fallout

W Fallout jedynymi niewolnikami są ludzie więzieni przez Chanów. Mają oni usługiwać Chanom lub są sprzedawani.

Fallout 2

W czasach akcji Fallout 2 niewolnictwo jest już bardzo powszechne. Największą organizacją niewolniczą jest Gildia Niewolników z siedzibą główną w Norze. Mimo że w RNK niewolnictwo jest zakazane, to na terenie Cienistych Piasków istnieje filia Gildi. Gildia prowadzi handel niewolnikami na szeroką skalę. Przywódcą Gildi Niewolników jest Metzger z Nory.

Fallout 3

W Fallout 3 na terenach Waszyngtonu działa organizacja Łowców Niewolników z Paradise Falls. Organizacja ta zajmuje się polowaniem na niewolników i handlem nimi. Przywódcą Łowców Niewolników jest Eulogy Jones. Grupa Łowców Niewolników ma także obóz przy pomniku Lincolna.

W Dziórze rezyduje grupa Łowców niewolników niezależna od tych z Paradise Falls, jednak utrzymuje z nimi kontakty. Ich dowódcą jest były paladyn Bractwa Stali Ashur uznany przez swoich dawnych towarzyszy za zmarłego. Produkują oni także amunicję co pozwala im utrzymać kontakty handlowe. Pojawiają się oni tylko w dodatku Dzióra.

Fallout: New Vegas

Największą organizacją niewolniczą w Fallout: New Vegas jest Legion Cezara, który w 2281 roku posiadał już bardzo dużą liczbę niewolników i terytorium. Mimo liczby niewolników, Legion nie zajmuje się handlem nimi, tylko wykorzystuje ich do własnych celów. Przywódcą Legionu jest Cezar .

Van Buren

Mini-FOV Logo Ten fragment bazuje na Van Buren i nie jest potwierdzony przez kanon Fallouta.

Również w anulowanym Van Buren największą niewolniczą organizacją był Legion Cezara.

Galeria

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.