Krypta
Advertisement

Możesz na mnie polegać! - jedno z zadań pobocznych w Fallout: New Vegas.

Opis zadania

Zadanie to polega na załatwieniu kilku spraw dla szefowej Karmazynowej Karawany, Alice McLafferty. Zadanie można aktywować poprzez rozmowę z Cass, bądź z samą Alice.

Opis przejścia

Pierwsze zlecenie dla Alice jest bardzo łatwe, polega na dostarczeniu przesyłki doktorowi Hildernowi. W tym celu należy udać się do Camp McCarran i porozmawiać z samym zainteresowanym.

Drugie zadanie polega na wykupieniu Karawany Cassidy. Prawa do niej posiada Róża Szaronu Cassidy rozpijająca się w Przyczółku Mojave. Cass nie będzie chciała sprzedać praw do Karawany, twierdząc że po jej karawanie nic nie zostało. Można ją przekonać za pomocą retoryki bądź handlu w dwóch opcjach po 50 - 75 punktów. Gdy zrzeknie się praw do karawany wracamy do Alice. Od tej pory Cass może nam towarzyszyć.

Kolejnym zadaniem jest namówienie Jamisona do zrezygnowania z pracy dla Karmazynowej Karawany. Za pomocą 50 punktów retoryki można go nastraszyć, bądź dogadać się w inny sposób za pomocą odpowiednich opcji dialogowych. W innym przypadku za pomocą 50 punktów handlu można się dogadać co do spłacenia długu.

Opcjonalne zadanie polega na kradzieży schematów Zbrojmistrzów. Aby otworzyć zamek potrzeba 50 punktów umiejętności Otwieranie zamków. Aby niezauważenie poruszać się po ich siedzibie należy mieć przy sobie kilka Stealth-Boyów. Należy wejść w głąb bazy do pomieszczenia z naukowcami i terminalem. Należy przekopiować plany broni na Pip-Boya i ulotnić się z bazy zanim urządzenie maskujące przestanie działać.

Advertisement