Krypta
Advertisement
Krypta

Karawana Radosne Szlaki - kompania karawaniarska operująca na terytoriach RNK.

Historia

Karawana Radosne Szlaki powstała w Sac-Town, jednak później przeniosła kierownictwo swojej działalności do Nowego Reno. W 2281 roku, po utracie kontaktu z Nowym Kanaan i kilku złych sezonach karawana stanęła w obliczu kryzysu finansowego. W tym celu kierownictwo podjęło przygotowania do ekspedycji, która miałaby nawiązać ponowny kontakt z Mormonami w Kanionie Syjon.

Występowanie

Karawana Radosne Szlaki występuje jedynie w dodatku do Fallout: New Vegas pod tytułem Honest Hearts.