Krypta
Advertisement
Krypta

Fallout 2 & Fallout

Standardowy granat odłamkowy. Zawiera niewielką ilość silnego materiału wybuchowego, który po wywoływanej uderzeniem w dowolny obiekt eksplozji zmienia skorupę w siejące zniszczenie odłamki.

Fallout Tactics

Zwykły granat rozpryskowy. Zawiera niewielką ilość silnego materiału wybuchowego, ale to sam pojemnik tworzy najbardziej niebezpieczne odłamki. Wybucha przy uderzeniu.

Advertisement