Krypta
Advertisement

Form ID - jest numerem przypisanym każdemu obiektowi w grach korzystających z silnika Gamebryo (Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4). Obejmuje on przedmioty, postacie i zadania oraz poszczególne lokacje. Form ID dzielimy na dwie grupy: Base ID oraz Reference ID (Ref ID).

Base ID

Base ID to numer przypisany do obiektu, który wykorzystywany jest do tworzenia większej liczby tego samego obiektu. Identyfikator ten jest wykorzystywany w skryptach lub w konsoli z poleceniem utworzenia nowych instancji obiektu, jak dodawanie przedmiotu.

Reference ID

Numer referencyjny to unikalny kod każdego obiektu. Każdy przedmiot w grze ma swój unikalny kod. Np. każdy pojedynczy kapsel ma swój numer referencyjny. W przeciwieństwie do numeru Base ID, który może mieć kilka obiektów jednocześnie. Aby sprawdzić ID przedmiotu należy mieć na niego podgląd, włączyć konsolkę i kliknąć na niego.

Zobacz też

  • Komendy w konsoli Fallout 3
  • Komendy w konsoli Fallout: New Vegas
  • Komendy w konsoli Fallout 4
Advertisement