Eksperyment Krypt znany również jako Projekt Safehouse (pol. Bezpieczny dom) - rządowy projekt przewidujący budowę schronów przeciwatomowych mających chronić ludzi na wypadek globalnego konfliktu nuklearnego bądź innej katastrofy.

Rzeczywistość nie była tak piękna. W rzeczywistości Projekt Safehouse był elementem Eksperymentu Społecznego, mającego na celu zbadanie ludzkich zachowań w ekstremalnie różnych warunkach . Równocześnie powołane zostało konsorcjum Vault-Tec, mające się podjąć zadania budowy Krypt.

Historia

Projekt powstał w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w roku 2054 , kiedy znaczny wzrost napięcia na arenie międzynarodowej będący wynikiem wojny między Europą, a Bliskim Wschodem spowodował konieczność zabezpieczenia ludności cywilnej gdyby podobna sytuacja zaistniała na obszarze USA. Cała inwestycja finansowana była z publicznych obligacji, dając do zrozumienia, że swoje miejsce w schronie znajdzie każdy obywatel.

Jednak był to jedynie chwyt propagandowy mający na celu zebranie jak największych funduszy na budowę tzw. Krypt. Zakładając bowiem , że schron pomieści maksymalnie 1000 osób, musiano by na terenie USA zbudować 400 tysięcy obiektów by pomieścić całą populacje tj. 400 milionów obywateli (w 2077), natomiast projekt od początku przewidywał budowę 122 Krypt.

Prawdopodobnie jeszcze w 2054 ruszyła budowa demonstracyjnego obiektu zwanego później jako Krypta LA, początkowo należąca wyłącznie do koncernu i zbudowana obok składów Vault-Tec w Los Angeles.

Było to najdroższe przedsięwzięcie w historii świata. Według dziennika Przybysza z Krypty początkowy budżet na budowę krypt miał wynosić 400 miliardów dolarów, jednak ich budowa pochłonęła aż 645 mld. Schrony zostały rozsiane po w różnych częściach Stanów Zjednoczonych. Nie wiadomo, dlaczego każda z nich miała akurat taką lokalizację.

Każda krypta została zaprojektowana tak aby pomieścić jak największą liczbę mieszkańców, chociaż niektóre np. Krypta 69 zakładała określoną ilość mieszkańców. Według terminali z Krypty 101 urządzenia były projektowane tak aby wytrzymać bez awarii ponad 900 lat. Niektóre z Krypt otrzymały G.E.C.K. nowoczesne urządzenie terraformujące mające pomóc mieszkańcom krypt przetrwać na powierzchni wyniszczonej wojną Ziemi.

Wiele eksperymentów (Krypta 11, Krypta 22, Krypta 87) nie udało się. Większość mieszkańców krypt zginęła. Tylko nielicznym udało się kontynuować swój prawdziwy cel, a w niektórych eksperyment ostatecznie się nie odbył. Mieszkańcy krypt którym udało się przeżyć ostatecznie wyszło na powierzchnię i dostosowało się do nowych warunków życia.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.