FANDOM


Dysk eksperymentu Alfa - holodysk z Fallout 1. Znajduje się na poziomie 5 West Tek.

Treść

W nadziei przeciwstawienia się czynnikom bakteryjnym i wirusowym, stosowanym obecnie przez rząd chiński, wytworzyliśmy cząstkę wirusa w postaci nici kwasu rybonukleinowego (RNA) skrytej w płaszczu białkowo-lipidowym. Ów wirion zawiera specjalnie ukształtowaną sekwencję napromieniowanych aminokwasów (RAA) zdolnych do wiązania się z promotorami na łańcuchu kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) i wymuszania niereplikatywnej mitozy. W rezultacie komórka żywiciela otrzymuje poczwórną spiralę DNA.

Pierwsze testy są obiecujące. Wirion łatwo przenika przez błonę komórkową i wiąże się bezpośrednio z DNA żywiciela w jądrze komórkowym. Mitoza struktury rozpoczyna się niemal natychmiast. Podział komórki powstrzymuje usuwanie nici wrzeciona kariokinetycznego podczas anafazy. Cały cykl mitotyczny trwa w przybliżeniu 2 godziny, lecz fenotypowe ujawnienie się nowej struktury DNA może stać się widoczne po upływie kilku dni lub tygodni.

Obok faktycznie pełnej odporności na czynniki bakteryjne i wirusowe, struktura poczwórnej spirali jest niemal całkowicie odporna na błędy w łączeniu nukleotydów podczas replikacji, z racji na redundancję sekwencji bazowej. Tkanka poddana napromieniowaniu nie wykazała mutacji, a mechanizmy syntezy białek w rybosomach nie uległy uszkodzeniu.

Ponad 80% próbek tkanek zawierało poczwórną spiralę DNA. Najbardziej podatne były tkanki mięśni i kości, a także wydzielnicze, jako że ich komórki wydają się najbardziej podatne na wirion. Komórki czuciowe są najbardziej odporne. Co dziwne, nawet normalnie nie replikujące się komórki nerwowe i rozrodcze podjęły mitozę. Dalsze eksperymenty będą konieczne, by określić tego skutki.

Zobacz też

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.