Krypta
Advertisement

Dick Richardson - prezydent Enklawy. Dążył do zniszczenia wszelkich "mutacji" zarówno ludzi jak i supermutantów oraz ghuli.

Biografia

Dick Richardson był początkowo kongresmenem Enklawy. Do władzy doszedł szybko, bo już w 2215 roku głównie dzięki pozycji ojca, który był prezydentem. W 2220 roku został wybrany na urząd prezydenta. W 2242 Dick był w czasie swojej szóstej kadencji i miał zamiar poprowadzić Enklawę w kierunku nowego dobrobytu i świata wolnego od mutantów. Zrobił to jednak kosztem swojego zdrowia. Strasznie wychudł i posiwiał. Plany dominacji Enklawy nad światem pochłaniały całe jego życie.

Richardson kontrolował Siły Zbrojne Enklawy będące w tamtym czasie najpotężniejszą organizacją wojskową na świecie. Był również szefem kampanii propagandowej skierowanej do wszystkich mieszkańców Enklawy. Nadzorował projekt mający na celu uwolnienie pustkowi od wszelkich mutantów. Chciał zabić prawie wszystkich mieszkańców kontynentu. Byli nimi wszyscy, którzy żyli na powierzchni. Nie sprawiało mu to przyjemności, jednak uważał to za zło konieczne, potrzebne do przetrwania czystej genetycznie ludzkości. Chciał tego dokonać za pomocą zmodyfikowanego wirusa FEV atakującego tylko mutantów.

W zakończeniu Fallout 2 dowiadujemy się, że wszelkie ślady po Enklawie i po prezydencie zostały starte w pył. A określenia prezydent zaczęto używać do straszenia dzieci. Jego następcą został John Henry Eden, który nazywa go "prezydentem ludu". Owyn Lyons w Fallout 3 wspomina, że Bractwo Stali spotkało się już raz z Enklawą na zachodzie, jednak była ona wtedy prowadzone przez prezydenta Richardson'a.

Ciekawostki

  • Jego imię w języku polskim oznacza słowo kutas.
  • A tak naprawdę, Dick jest skrótowcem od imienia "Richard"

Występowanie

Dick Richardson występuje jedynie w Fallout 2, a wspomniany został w Fallout 3.

Antagoniści w Serii Fallout


Advertisement