FANDOM


Mini-FOT Logo Ten fragment bazuje na Fallout Tactics i nie jest potwierdzony przez kanon Fallouta.
B Beta 161322

Mapa przedstawiająca Bunkier Beta

Bunkier Beta jest bazą operacyjną wschodniego odłamu Bractwa Stali , zlokalizowaną w dawnym stanie Illinois na północny zachód od Peorii i na północ od Macomb . Po tym jak Bractwo pokonało główne zgrupowania bandytów na obszarze dawnego Chicago i ustabilizowało sytuację w jego rejonie , zbudowano nowy bunkier znajdujący się na południowy wschód od poprzedniej kwatery ( Bunkier Alpha ) . Nowy obiekt wzniesiono w celu zabezpieczenia nowego obszaru operacyjnego . Prócz Peorii i Macomb w obszarze tym znajduje się również miasto Quincy . Generał Simon Barnaky stacjonował tutaj przez pewien czas , po czym ruszył ze swym oddziałem do Bunkru Gamma .

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.