FANDOM


Bradley-Herkules - kontrolowany przez Enklawę satelita, posiadający uzbrojenie do bombardowania orbitalnego.

Diagnostyka

W trakcie zadania Do odważnych świat należy gracz może uruchomić test diagnostyczny satelity

Napęd ............ błąd
Elektryka ............ OK
Optyka ............ OK
Nawigacja ............ OK
Stan ładowania ............ OK
Ładowanie sprzętu ............ błąd
Uruchamianie sprzętu ............ OK
System napędu RED. Błąd napędu.
Błąd ładowania ładunku.
Ładunki pozostały ustawione w pozycji do wystrzału.
Wszystkie systemy kierowania ogniem są w porządku.
Satelita jest gotowy do odpalenia ładunku.

Ładunek

Satelita posiadała osiem głowic. Cztery z nich zostały wystrzelone w kierunku Liberty Prime'a. Kolejne cztery mogą zostać zależnie od wyboru gracza w Samobieżną bazę polową bądź Cytadelę.

Głowica bojowa numer jeden ..... BRAK
Głowica bojowa numer dwa ..... BRAK
Głowica bojowa numer trzy ... BRAK
Głowica bojowa numer cztery .... BRAK
Głowica bojowa numer pięć ..... GOTOWE
Głowica bojowa numer sześć ..... GOTOWE
Głowica bojowa numer siedem ..... GOTOWE
Głowica bojowa numer osiem ..... GOTOWE

Cele

Możliwe do zbombardowania cele w trakcie zadania Do odważnych świat należy:

Występowanie

Satelita Bradley-Herkules występuje jedynie w dodatku do Fallout 3 pod tytułem Broken Steel. Fabularnym pierwowzorem były satelity BOMB w Van Buren.

Symbolenklawy Enklawa Symbolenklawy
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.