Krypta
Advertisement
Krypta

Biegłość to profit w Fallout, Fallout 2, Fallout 3, Fallout: New Vegas, J.E. Sawyer's Fallout Role-Playing Game i Fallout Tactics.

Fallout, Fallout 2 i Fallout Tactics

Pozwala wybrać dodatkową umiejętność specjalną, co podnosi ją o 20% i 2% za każdy punkt umiejętności w nią włożony.

Fallout 3, Fallout: New Vegas

Profit pozwala na wybór czwartej umiejętności specjalnej, co powoduje natychmiastowe podniesienie jej o 15 punktów.

Uwagi

Profit daje najwięcej (nie licząc Rozmiar się liczy, który dodaje 15 do broni ciężkiej) dodatkowych punktów umiejętności (inne dodają 10).

Profit ma większą wartość w Fallout: New Vegas, gdzie ilość punktów umiejętności otrzymywanych przy awansie jest mniejsza niż w Fallout 3, nie ma figurek i mniejsza jest ilość książek. "Biegłość" dodaje tyle punktów, ile można uzyskać przy awansie mając 10 punktów Inteligencji, co czyni go równym (lub większym) dodatkowemu poziomowi.