FANDOM


Biblia zwana również Pismem Świętym - święta księga chrześcijan, druga najważniejsza księga Mormonów, zaraz obok Księgi Mormona.

Po wojnie zachowało się niewiele egzemplarzy tej księgi. Wiadomo że jeden miał James, o czym świadczy jego znajomość Bilbi i częste cytowanie Apokalipsy św. Jana 21:6:

Jam Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia.

—Ulubiony cytat Catherine

Jeden egzemplarz Bibli posiadał Joshua Graham, jeden z Mormonów. Jest ona przedmiotem związanym z jednym z zadań w DLC do Fallout: New Vegas pod tytułem Szczere Serca.

Najprawdopodobniej jest to Króla Jakuba, co można poznać po tekście wyczytanym przez Joshuę Grahama oraz po tym, że Stany Zjednoczone był przed wojną w większości krajem protestanckim.

Nad rzekami Babilonu -

tam myśmy siedzieli i płakali, kiedyśmy wspominali Syjon. Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy. Bo tam żądali od nas pieśni ci, którzy nas uprowadzili, pieśni radości ci, którzy nas uciskali: "Zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni syjońskich!" Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską w obcej krainie? Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica! Niech język mi przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o tobie, jeśli nie postawię Jeruzalem ponad największą moją radość. Przypomnij, Panie, synom Edomu, dzień Jeruzalem, kiedy oni mówili: "Burzcie, burzcie - aż do jej fundamentów!" Córo Babilonu, niszczycielko, szczęśliwy, kto ci odpłaci za zło, jakie nam wyrządziłaś! Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije

o skałę twoje dzieci.

—Joshua Graham recytuje Psalm 137:1, 7-9 z Biblii Króla Jakuba

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.