Krypta
Advertisement

"For Auld Lang Syne" - zadanie poboczne w Fallout: New Vegas.

Opis zadania

Zadanie polega na odnalezieniu starych członków Enklawy i przekonanie ich do poparcia jednej ze stron szykującej się do starcia na Zaporze Hoovera. Ocalali ze swoją technologią mogą stanowić poważne wsparcie dla gracza.

Aby aktywować zadanie należy mieć w swojej drużynie Arcade'a Gannona, oraz (opcjonalnie) zdobyć jego zaufanie.

Opis przejścia

Rozpoczęcie zadania

Jeżeli nie posiada się zaufania Arcade'a, należy wykonać zadanie House zawsze wygrywa, VII lub Dzika karta: Ostatnie szlify. A dokładniej moment w którym trzeba zainstalować moduł w stacji El Dorado.

Posiadając zaufanie Arcade'a, działając na rzecz RNK zadanie można wykonać szybciej. Tym razem należy ukończyć zadania House zawsze wygrywa, V, Dzika karta: Zmiana w zarządzie albo Za republikę cz. 2(po unieszkodliwieniu Pana House'a).

Zdobycie zaufania

Zaufanie Arcade'a można zdobyć na kilka sposobów:

  • za udanie się do rozbitego latacza bądź Siedziby głównej REPCONN, otrzymuje się 1 punkt zaufania (za każdą z lokacji otrzymuje się osobny punkt).
  • po udaniu się do Fortu, Arcade rozpoczyna rozmowę. W zalezności od odpowiedzi otrzymuje się odpowiednią ilość punktów. Najwięcej 2.
  • podczas wykonywania zadania Uśmiechnięty staruch Arcade zaproponuje przekierowanie części energii do Freeside oraz Westside. Jeżeli uzyska zgodę, gracz otrzyma 2 punkty zaufania. Jeżeli energia zostanie rozdzielona po równo, otrzyma się tylko 1 punkt.
  • w trakcie wykonywania zadania Białe czystki, jeżeli gracz puści Andersona wolno, otrzyma 2 punkty zaufania, jeżeli odda go w ręce odpowiednich organów ale pozwolenie na zaopatrywanie Westside w wodę, tylko jeden. Punkty za to zadanie można zdobyć nawet jeśli podczas jego wykonywania Arcade'a nie było w drużynie.

Po zdobyciu kilku punktów gracz zdobywa zaufanie Arcade'a a zadanie się aktywuje. Arcade mówi, że jego rodzice należeli do Enklawy a on sam wychowywał się w Navarro. Twierdzi, że choć Enklawa wyrządziła mieszkańcom pustkowi wiele krzywd, teraz ma szansę się zrehabilitować pomagając zakończyć lokalny konflikt. Należy odpowiednio potoczyć rozmowę, ponieważ Arcade w każdej chwili może zmienić zdanie i wrócić do Freeside. Aby zmienić jego decyzję należy mieć 80 punktów retoryki.

Rekrutacja Ocalałych

Należy przystąpić do poszukiwań członków Ocalałych.

  • Kanibal Johnson znajduje się w Jaskinii Kanibala Johnsona. Nie powino się go długo przekonywać. Od razu zgadza się pomóc i wyjawia bohaterowi swoją część hasła do bunkra.
  • W Jacobstown badania nad lekiem dla Mrocznych prowadzi Doktor Henry, zanim jednak wesprze pozostałych należy wykonać dla niego zadanie Zgadnij kogo dziś widziałem.
  • W Westside znajduje się Judah Kreger, który od razu zgadza się wesprzeć gracza, bez względu na stronę, którą popiera.

Spotkanie w bunkrze

Ze wszystkimi pięcioma częściami hasła należy udać się do Bunkra Ocalałych i wejść do pokoju planowania. W środku trwa narada Ocalałych. Należy zadecydować czy mają stanąć po stronie RNK czy też może Legionu Cezara.

Jeżeli gracz opowie się po stronie Legionu, Arcade permanentnie odejdzie z drużyny, Kanibal Johnson odmówi pomocy, a Orion Moreno nauczy postać korzystać z pancerza wspomaganego.

Decyzja walki po stronie RNK spotka się z ostrą reakcją Oriona, jednak można go wciąż przekonać do pomocy dzięki 80 punktom retoryki. Daisy, jako że jest pilotem odda bohaterowi swój pancerz wspomagany i nauczy go z niego korzystać.

Po wykonaniu zadania Arcade założy pancerz ojca i odejdzie. Przez ten czas nie będzie go można rekrutować. Następnie należy jeszcze raz wejść do pokoju, porozmawiać z Judahem i opuścić bunkier. Ocalali powrócą w swoim czasie.

Ciekawostki

  • Nazwa zadania została zaczerpnięta z wiersza oraz tradycyjnej sylwestrowej piosenki "Auld Lang Syne".
    • Luźne polskie tłumaczenie tytułu tej piosenki to "Za dawny czas".
Advertisement