FANDOM


Denne siden inneholder noen greie maler man kan bruke i artikler. Sett enkelt og greit teksten under "Hvordan sette inn" inn i det passende stedet.

Noen maler bruker parametre, separert av en | fra malens navn og det andre. Om malen har parametre må man huske å fylle disse inn også.

ArtikkeloppretningRediger

Disse malene bør settes inn på toppen av hver artikkel.

Navn på mal hva den brukes til hvordan sette inn valg link til mal
Spill/kilde Markere hvilke(t) Fallout-spill informasjonen i artikkelen kommer fra eller er relatert til. {{Spill|spill1|spill2|spill|osv}} FO1, FO2, FO3, FO3OA, FO3BS, FO3TP, FOT, FOBOS, VB, FB Mal:Spill

Artikkel administrasjonRediger

Mbox default
Eksempel: Artikkel administrasjons mal
Dette er ett eksempel på utseendet for disse malene.

Disse malene blir brukt hvis noe ikke stemmer med en enkelt artikkel eller seksjon, og du vil få oppmerksomheten mot dette fra andre editorer eller administratorer.

Disse bør vanligvis bli plasser på toppen av en artikkel, med unntak av Stubb-malen, som plasseres på bunnen av en artikkel.

Disse malene plasserer automatisk siden i den passende kategorien (vanligvis oppkalt etter malen, for eksempel Kategori:Stubb for stubb-malen).

These templates automatically place a page in the appropriate maintenance category (usually named like the Template itself, e.g. Category:Stub for the Stub template.

Navn på malen Når skal man bruke den Hvordan sette inn
Dårlig bilde Artikkelen trenger et bedre bilde {{Dårligbilde}}
Trenger kategori Artikkel eller fil som må kategoriseres {{Kategoriser}}
Rydd opp Artikkelen må ryddes opp {{Ryddopp}}
Slett Artikkelen bør slettes {{Slett}}
Trenger bilde Artikkelens infoboks mangler et bilde {{Bilde}}
Uferdig infoboks Artikkelens infoboks mangler informasjon {{Uferdig}}
Trenger infoboks Artikkelen mangler en infoboks {{Mal}}
Seksjon Artikkelen mangler en nødvendig seksjon {{Seksjon}}
Kilder Artikkelen trenger kilder {{Kilder}}

StubbtyperRediger

Disse malene bør legges til mindre artikler som må utvides.

Navn på mal når skal man bruke den hvordan sette inn Stubbkategori
Stubb Artikkelen bør utvides {{Stubb}} Kategori:Stubb
Fallout 3 Stubb Artikkel om Fallout 3 bør utvides {{Stubb-FO3}} Kategori:Fallout 3-stubber

Navigasjon og kategorierRediger

Eksempel:

Disse malene er brukt for å forbedre navigasjon og struktur på The VaultNO.

Se også seksjonen "Navbokser" nedenfor.

Navn på malen Når skal man bruke den hvordan sette inn link til mal
Kategoriside Legg den til hver kategori for å automatisk linke den til en artikkel ved samme navn som kategorien. {{Katmer}} Mal:Katmer
Pekerside Om en term kan referere til flere artikler (mer en 2), plasseres denne malen på toppen av siden og lister opp mulige artikler termen kan referere til. {{Pekerside}} Mal:Pekerside
For, se Om en term kan referere til 2 artikler, plasser denne på toppen av begge artiklene for å lenke til den andre meningen. {{For|eksempletekst|eksempellenke}} Mal:For
Hovedartikkel Om noe burde nevnes litt i en artikkel, men blir utdypet i en annen artikkel. {{Hoved|eksempellenke}} Mal:Hoved
Se Om noe blir forklart i mer detalj i en annen artikkel, og ikke trenger å bli forklar dypere i den nåværende. {{Se|eksempellenke}} Mal:Se

CanonicitetsmalerRediger

120x60px
Canonicitetsnotis: Eksempel
innhold?

Disse malene skal settes inn i artikler (eller seksjoner) hvor canoniciteten på faktaen er diskuterbar. De blir vanligvis lagt til på toppen av en artikkel, like under infoboksen (om siden har en).

Navn på malen Når skal man bruke den hvordan sette inn
Fallout designdokumenter om informasjonen kommer fra tidlige Fallout (1) designdokumenter og står i motsetning til sluttproduktet {{FO1konsept}}
Fallout 2 motsetninger til Fallout om informasjonen kommer fra Fallout 2 men står i motsetning til Fallout {{FO2}}
Fallout 3 fjernet innhold om informasjonen er basert på fjernet innhold fra Fallout 3 {{FO3FI}}
Fallout Tactics om informasjonen er basert på Fallout Tactics {{Tactics}}
Fallout Tactics 2 om informasjonen er basert på det kansellerte Fallout Tactics 2 {{Tactics2}}
Fallout: Brotherhood of Steel om informasjonen er basert på Fallout: Brotherhood of Steel {{FOBOS}}
Fallout: Brotherhood of Steel 2 om informasjonen er basert på det kansellerte Fallout: Brotherhood of Steel 2 {{FOBOS2}}
Van Buren om informasjonen er basert på Van Buren, den kansellerte Fallout 3 av Black Isle {{VB}}
Van Buren's SPECIAL om informasjonen er basert på Van Buren' sin versjon av SPECIAL-systemet {{VB-SPECIAL}}
Fallout: Warfare om informasjonen er basert på Fallout: Warfare {{Warfare}}
J.E. Sawyer's Fallout RPG om informasjonen er basert på J.E. Sawyer's Fallout RPG {{JES}}
J.E. Sawyer's Fallout RPG's Simple om informasjonen er basert på Simple, J.E. Sawyer sin Fallout RPG-versjon av SPECIAL-systemet {{JESimple}}
Fallout d20 om informasjonen er basert på Fallout d20 {{d20}}


InfoboksmalerRediger

Karakter i ukjent forkortelse: The VaultNO
The VaultNO Admin
250x250px
rase: Ghoul
sted: Capital Wasteland
opptredener: The Vault
quests: Vedlikeholde siden

Infoboksmaler er brukt for å samle enkle fakta om artikkelen på en ryddig måte. De skal plasseres på toppen av artikkelen. Infoboksmaler er brukt på en annen måte en de fleste maler, da de bruker parametre. Hver statistikkmal har forskjellige paraketre som må utfylles. Finn malen du trenger nedenfor, og referer til malens side for å se hvilke parametre du må bruke. Om det er flere maler av en spesiell type, bruk den som passer absolutt best til din artikkel

Vennligst merk: Om flere infoboksmaler blir satt inn i en artikkel kan de fra tid til annen bli plassert ved siden av hverandre istedenfor over hverandre. For å fikse dette, legg til {{clear}} mellom de to malene.

Tabellen er sorterbar; bare klikk på en av symbolene i tabellens headerrad for å sortere dem på den måten du selv foretrekker.

Mal type brukes til
{{Figur}} Figur Figurer (NPCer) generelt
{{Skapning}} Skapning Skapninger og roboter generelt
{{Skapning stats}} Skapning Skapningsstatistikker i de tidlige Fallout-spillene
{{Quest}} Quest/oppdrag Quests generelt
{{FO3 quest}} Quest/oppdrag Quests i Fallout 3 som vises som quests i Pip-Boyen
{{FO3 umarkert quest}} Quest/oppdrag Quests i Fallout 3 som ikke vises i Pip-Boyen
{{Oppdrag}} Quest/oppdrag Oppdrag Fallout Tactics
{{Armor}} Armor Armor i Fallout 1/Fallout 2
{{FOT armor}} Armor Armor i Fallout Tactics
{{FO3 armor}} Armor Armor i Fallout 3
{{Våpen}} Våpen Våpen i de tidligere Fallout-spillene
{{FO3 våpen}} Våpen Våpen i Fallout 3
{{Ammunisjon}} Ammunisjon Ammunisjon i de tidligere Fallout-spillene
{{FO3 ammunisjon}} Ammunisjon Ammunisjon i Fallout 3
{{Gjenstand}} Gjenstand Gjenstander generelt
{{FO3 gjenstand}} Gjenstand Gjenstander i Fallout 3
{{Chems}} Gjenstand (kjemikalie/dop) Dop og kjemikalie i de tidligere Fallout-spillene
{{FO3 spiselig}} Gjenstand (kjemikalie/dop) Mat og dop i Fallout 3
{{Organisasjon}} Organisasjon Organisasjoner generelt
{{Sted}} Sted Steder (bygninger, bosettelser, hvelv, huler, landemerker osv.)
{{FO3 distrikt}} Sted Distrikter i Washington, D.C. i Fallout 3
{{FO3 metro}} Sted Seksjoner av Washington sitt gamle metrosystem i Fallout 3
{{Stat}} SPECIAL Primære Statistikker, sekundære statistikker, skills
{{Perk}} SPECIAL Perks generelt
{{Trait}} SPECIAL Traits generelt
{{FO3 achievement}} Annet Achievements/trophies i Fallout 3
{{Avhengighet}} SPECIAL Avhengigheter generelt
{{Spill}} Annet Spill, brukt på Fallout-spillenes sider, som f.eks. Fallout
{{FO3 special encounter}} Annet Special encounters i Fallout 3
{{Kjøretøy}} Kjøretøy Kjøretøy generelt (hovedsaklig Fallout Tactics)