Nukapedia

Endrar

Operation: Anchorage (tilleggspakke)

1
  • Endringa kan attenderullast. Ver venleg og sjå over skilnadene nedanfor for å vere sikker på at du vil attenderulle. Deretter kan du lagre attenderullinga.
Versjonen no Teksten din
Line 18: Line 18:
 
|plattform3tilgjengelig = [http://www.us.playstation.com/PSN PlayStation Network]
 
|plattform3tilgjengelig = [http://www.us.playstation.com/PSN PlayStation Network]
 
}}
 
}}
{{Spill|FO3OA}}
+
{{Games|FO3OA}}
   
   
  Laster redigeringsverktøyet

Førehandsvising

Mobile

Desktop