The Vault
Advertisement

Dette er en liste over NPCer som er avhengige av kjemikalier, chems. Disse personene er ofte gode kilder til chems.

Fallout 1 og 2[]

Foreløbig ingen informasjon.

Fallout 3[]

Det er egentlig ganske mange narkomane i Fallout 3. Sortert etter by:

Megaton[]

Leo Stahl[]

Om man snakker til doktoren i Megaton kan han avsløre Leo sin avhengighet, som stort sett innebærer Jet. Etter dette kan du snakke til ham og overtale him til å slutte (god karma). Han vil gi deg en nøkkel, som låser opp hans Stash, som du finner i Water Processing Plant. Her finner du stort sett caps og jet, samt noen få andre kjemikalier.

Billy Creel[]

Selv om han teknisk sett ikke er avhengig av noen kjemikalier, kan man lett tro at han er avhengig av Nuka-Cola

Rivet City[]

Paulie Cantelli[]

Snakk til Vera Weatherly og spør henne om litt sladder. Hun kan fortelle deg en del interesante ting, som f.eks. at Mr. Lopez vurderer å ta selvmord. Hun kan også fortelle deg at Paulie Cantelli er avhengig av Jet. Om du snakker litt med andre, kan du bekrefte dette. I huset hans kan du finne masse Jet, Psycho og andre kjemikalier. Det er ikke gratis, og du mister karma om du stjeler det. Du kan unngå å bli tatt ved å, simpelthen, lukke døren bak deg. Når du snakker med ham får du muligheten til å gi ham mer Psycho. Om du girn ham nok, vil du snart finne ham død (se Overdose (quest)).

Advertisement