FANDOM


Maldokumentasjon (for malen vist ovenfor, av og til usynlig)

Malen manipulerer innholdsfortegnelsen i en artikkelen: man kan sette høyeste antall nivåer for overskrifter, og flytte innholdsfortegnelsen til venstre eller høyre i artikkelen.

Bruk

Simpelthen plasser det følgende der du vil at innholdsfortegnelsen skal vises:

{{TOC}}

Parametre

optionaloptional
<ingennavn 1> eller float
Viser hvor man plasserer innholdsfortegnelsen; gir boksen "float" og "clear" i CSS.

Mulige valg:

  • left: Innholdsfortegnelsen plasseres til venste, teksten vil flyte rundt den på høyre side.
  • right: Innholdsfortegnelsen plasseres til høyre, teksten vil flyte rundt den på venstre side.
optionaloptional
grense
Hvis man fyller det ut, vil overskrifter med et lavere nivå en grense ikke vises i innholdsfortegnelsen. Eksempelvis, med grense satt til 3 vil kun overskrifter opp til nivå 3 (===) vises. Vanligvis brukt i lengre artikler med mange overskrifter for å gjøre innholdsfortegnelsen mindre.

Teknisk

Dokumentasjon hentet fra Mal:TOC/doc.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.